Kontakta oss

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning i kommunen sker via Älvsbyns kommun. Vi har i vår tur anlitat företaget Q-park AB för att sköta detta.
Numret till Q-park AB är 0771-96 90 00.
Det är till Q-park ni ringer om ni har frågor om parkeringsböter (p-böter) eller om någon har parkerat på er förhyrda plats.

Älvsbyns kommun

Växel
0929-170 00, kommunen@alvsbyn.se

Öppettider kommunhuset/telefonväxel
Måndag – torsdag 8-17, fredag 8-16 (vintertider 15 september-14 maj)
Måndag – fredag 8-16 (sommartider 15 maj-14 september)
Lunchstängt 12-13
Dag före röd dag öppet till 13 och lunchöppet

Postadress
Älvsbyns kommun
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Besöksadress
Storgatan 27
942 31 Älvsbyn

Faktureringsadress
Älvsbyns kommun
Box 74
942 22 Älvsbyn
(ange referensnummer på fakturan)

 

Telefonlista med anknytningar i Älvsbyns kommun

Vid interna samtal, använd de fyra sista siffrorna i telefonnumret
Riktnummer 0929
Om du använder tangentbord kan du i de flesta webbläsare trycka Ctrl + f (PC/Android) eller ⌘ + f (Mac) för att göra en sökning på webbsidan.
E-post till anställda är i de flesta fall enligt: fornamn.efternamn@alvsbyn.se
Listan är uppställd i bokstavsordning efter kommunens organisation. Längst ner finns mobiltelefonnummer till kommunens anställda i bokstavsordning samt en förteckning över våra faxnummer.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

KOMMUNLEDNING
171 11 Helena Öhlund kommunalråd
171 13 Magnus Nordström kommunchef
171 52 Jan-Erik Backman skolchef
170 48 Hans Nyberg socialchef

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
171 82 Crister Lundgren chef kommunledningskontoret

Kansli/Administration
172 14 Lilian Johansson kommunsekreterare
172 18 Michelle Engman
171 14 Sandra Viström
172 38 Rec.kontor - växeln

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@alvsbyn.se
17151

Ekonomi telefontid 10.00-12.00
171 37 Ulla Lundberg ekonomichef
171 61 Benita Jonsson
171 39 Carolina Söderstén
171 41 Åsa Holmkvist
171 71 Dagmara Walkiewicz / Karin Stenwall

IT
170 60 Nicklas Holmberg
171 16 Anders Knuts
171 34 Per Nilsson
171 81 Frans Tyrbo
173 05 Jan Brommels datasamordnare Gymnasiet
172 48 Stefan Lundberg
171 30 Lars Eriksson
175 80 Support
171 66 Ann-Louise Rosander
171 00 Help desk

HR
171 18 Anna-Karin Andersson HR-chef
172 42 Jennie Grahn HR-specialist (föräldraledig)
171 20 Minna Ökvist HR-specialist  (föräldraledig)
171 69 Rebecca Larsson, samordnare rekrytering/bemanning
171 80 Hampus Fors personaladministratör/Vik HR-specialist
171 54 Mikael Lindblad vik bemanningsadministratör

LÖNECENTER
Telefontid 08.00-12.00
170 07 Arlene Morin chef
170 10 Lönecenter
170 05 Maria Larsson pensionshandläggare, försäkringar
170 08 Birgitta Östlund pensionshandläggare, försäkringar
170 09 Ingela Johansson systemhandläggare 070-667 74 27
170 06 Sara Stenlund systemhandläggare

KOST-OCH LOKALVÅRDSENHETEN
170 30 Åsa Skogkvist kostansvarig
170 40 Annika Edin lokalvårdsansvarig

Fluxen Restaurang Skolgatan 23 C 942 33 Älvsbyn
170 38 Centralkök
170 39 Servering

Knut Lundmarkskolans kök
174 20 Kök

Korsträsk skolas kök
175 04 Kök

Korsträsk förskolans kök
175 01 Kök

Parkskolans kök
172 60 Kök

Pärlans förskolas kök
kök 070-508 08 33

Timmersvansens förskolas kök
170 27 Kök

Vidsel förskolas kök
175 61 Kök

Vidselskolans kök
175 53 Kök

Vistträskskolans kök
175 42 Kök

Västermalsförskolas kök
171 73 Kök

Åsens förskolas kök
171 44 Kök

Älvåkraskolans kök
171 60 Kök

MILJÖ- BYGG/RÄDDNING
171 19 Ingrid Karlsson miljö- och byggchef
171 78 Amanda Johansson administratör
171 86 Asad Namah byggnadsinspektör
171 89 Christine Enberg miljöinspektör
171 84 Daniel Nordström GIS-ingenjör
170 63 Erika Groth, energi- och klimatrådgivare
171 83 Erik Isaksson stadsplanerare
171 85 Jimmy Holmgren byggnadsinspektör
171 79 Louise Södersten livsmedelsinspektör
171 88 Sofia Lundberg samhällsstrateg
171 87 Tobias Ström miljöinspektör

Räddningstjänsten Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn
171 25 Roger Bohman
171 33 Margareta Lundberg
171 02 Lars Holmqvist
172 93 Lektionssal
172 94 Omklädningsrum
172 97 Vaktrum
171 23 Torbjörn Johansson räddningschef

NÄRINGSLIVSKONTORET
171 15 Bengt Strandberg
172 45 Peter Lundberg informatör
174 81 Sofia Lundberg näringslivsutvecklare (turism och landsbygd)

SKOLVERKSAMHET

BARN- OCH FAMILJEENHETEN
172 80 Vid förfrågan som avser råd och stöd
173 99 Socialtjänstens anmälningstelefon mån-fre. 08.00-10.00
171 99 Madelene Nyman enhetschef
171 17 Malin Janeheim socialsekreterare 070-667 19 12
170 56 Jimmi Boström socialsekreterare 070-667 11 38
170 58 Marlene Stoltz socialsekreterare 070-667 06 30
172 11 Jenny Öhlund socialsekreterare 070-667 08 78
170 54 Åsa Lundberg socialsekreterare 070-667 24 48
172 80 Chatarina Jonsson familjeteamet 070-228 44 76
172 80 Marina Öberg familjeteamet 070-270 02 43
172 57 Maria Tjärnberg kurator 070-571 72 57
171 38 Ann-Kristin Erixon kurator 070-672 67 56
172 61 Ann-Britt Lindström, skolsköterska 076-784 27 22
telefontid 08.00-09.00. Ansvarsområde Parkskolan, Korsträskskolan, Vistträskskolan, Knut Lundmarkskolan
171 49 Linda Sköld, skolsköterska Älvåkraskolan, 070-667 25 52, telefontid 08.00-09.00
173 13 Christina Bäcklund, skolsköterska Gymnasiet, Vistträsk, telefontid 08.00 – 09.00

175 55 Christina Bäcklund, skolsköterska Vidselskolan tisdagar, telefontid 08.00-09.00
070-938 71 50 Anna-Karin Lindström, special- och talpedagog

FÖRSKOLA
Korsträsk förskola Ängsvägen 10 942 92 Älvsbyn
Carina Ljuslinder förskolechef 070-667 67 28
175 01 Björken
Vaktmästare Roland Ek 070-320 05 43

Pärlans förskola Stationsgatan 942 33 Älvsbyn
Marianne Stenvall förskolechef 070-661 75 45
172 76, 073 801 93 28 Lingonet
172 77, 070 667 70 52 Hjortronet
172 79, 070 527 21 57 Smultronet
172 78, 070 364 08 37 Åkerbäret
Vaktmästare Thomas Lindberg 070-320 05 43

Timmersvansens förskola Timmerstigen 1 942 36 Älvsbyn
175 47 Marianne Stenvall förskolechef 070-661 75 45
170 26 Grytet
170 25 Holken
170 23 Idet
170 24 Lyan
170 29 Planeringsrum
Vaktmästare Johan Lundberg 070-340 15 07

Vidsels förskola Älgstigen 8 942 95 Vidsel
Marianne Stenvall förskolechef 070-661 75 45
175 60 Bikupan
175 61 Humlan
Vaktmästare Roland Ek 070-525 55 96

Vistträsk förskola 175 45 Ängsvägen 27 942 91 Vistträsk
Marianne Stenvall förskolechef 070-661 75 45
Vaktmästare Roland Ek 070-525 55 96

Västermalms förskola Lokgatan 2 A 942 35 Älvsbyn
Carina Ljuslinder förskolechef 070-667 67 28
172 46 Gläntan
171 74 Hyddan
171 75 Nyckelpigan
172 26 Kojan
172 96 Planeringsrum
Vaktmästare Thomas Lindberg 070-320 05 43

Åsens förskola Enbärsstigen 1 942 32 Älvsbyn
172 21 Expedition Carina Ljuslinder förskolechef 070-667  67 28
172 22 Ekorren
171 45 Granen
171 47 Haren
171 46 Kotten
172 29 Myran
Vaktmästare Johan Lundberg 070-340 15 07

GRUNDSKOLOR
Knut Lundmarkskolan
173 88 Ulrik Bylander 070-266 99 15
172 95 Arbetsrum
171 21 Arbetsrum
172 95 Samtalsrum
Särskild Undervisningsgrupp 073-022 80 14
Träningsklass Raketen 070-203 51 08
Vaktmästare Thomas Lindberg 070-320 05 43

Korsträskskolan Smedjevägen 24 942 92 Älvsbyn
173 88 Ulrik Bylander rektor 070-266 99 15
175 03 Personalrum
175 04 Kök /Skolsköterska
Vaktmästare Thomas Lindberg 070-320 05 43

Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn
172 47 Linus Sköld rektor   070-617 72 47
172 62 Tim Berggren expedition
172 64 Personalrum
174 93 Arbetsrum 1
174 94 Arbetsrum 2
174 95 Arbetsrum 3
Särskild undervisningsgrupp 072-531 37 50
Vaktmästare Johan Lundberg 070-340 15 07

Vidsel skola Västra Vidselsvägen 17 942 95 Vidsel
175 50 Inger Grankvist rektor 072-700 41 44
172 62 Expedition Tim Berggren
175 52 Personalrum högstadiet, vaktmästare
175 54 Personalrum låg- och mellanstadiet
175 63 Bibliotek
175 56 SYV Rigmor Norén onsdagar
175 58 Sporthall
Specialpedagog Pia Lindström 072-201 63 73
Vaktmästare Roland Ek 070-525 55 96

Vistträsk skola, Sörvägen 6 942 91 Vistträsk
175 50 Inger Grankvist rektor 072-700 41 44
175 41 Personalrum, fritids- och skola
Vaktmästare Roland Ek 070-525 55 96

Älvåkraskolan Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
174 60 Maria Sundström rektor mobilanknytning 070-667 76 68
Pia Åhman bitr. rektor 070-667 20 93
171 55 Ulla-Gun Isaksson expedition
171 56 Rigmor Norén Studie- och yrkesvägledare (SYV) 070-677 78 12

Jessica Hendler  (SYV) 070-600 58 14
Berit Andersson Studie- och yrkesvägledare
171 85 Datasal
171 57 Lokalvård
170 77 Kulturskolan.
172 44 Hemkunskap
171 59 Vaktmästare David Berg mobilanknytning 070-345 53 51
171 72 Grundsärskolan
Länk till övrig personal på Älvåkraskolan

FRITIDS
Knut Lundmarkskolan - Andromeda 076-148 41 68
Knut Lundmarkskolan - Vintergatan 076-141 54 92
Knut Lundmarkskolan - Norrsken 076-148 06 35
Knut Lundmarkskolan - Svarta hålet 076-140 11 06
175 03 Korsträskskolan - Vintergatan, Smedjevägen 24 942 92 Älvsbyn
Parkskolan - Dungen- Idrottsvägen 2 942 33 Älvsbyn 070 -336 98 07
Parkskolan - Droppen- Idrottsvägen 2 942 33 Älvsbyn 070- 337 72 08
Parkskolan - Ängen- Idrottsvägen 2 942 33 Älvsbyn 070-667 65 26
Andromeda - Knut Lundmarkskolan 076-148 41 61
Vintergatan - Knut Lundmarkskolan 076-141 54 92
Norrskenet - Knut Lundmarkskolan 076-148 06 35
Svarta hålet - Knut Lundmarkskolan 076-140 11 06
175 62 Vidselskolan -Bubblan- Skolgränd 2 942 95 Vidsel
175 41 Vistträskskolan, Sörvägen 6 942 91 Vistträsk

SÄRSKOLOR
171 72 Ungdomsklass Älvåkraskolan
173 36 Grundvux/Särvux, Dan Burman mobilanknytning 070-667 76 52

Älvsbyns Gymnasium Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
173 00 Mona Brännmark rektor mobilanknytning 070-617 72 43
173 02 Expedition Anneli Lindmark
173 01 Ulla Bergkvist studie- och yrkesvägledare 072-716 01 84
173 05 Jan Brommels datasamordnare 070-285 14 35
172 48 Stefan Lundberg mobilanknytning 070-617 00 73
173 28 Personalrum
173 14 Bibliotek
173 53 Elevfik
173 16 Omvårdnadsprogram
Byggprogrammet Christian Eriksson 070-550 39 15
Byggprogrammet Robert Lundgren   070-399 91 39
El-programmet Lars Berglund 070-667 66 21
171 59 Vaktmästare David Berg mobilanknytning 070-345 53 51
170 00 Eva Sandberg

VUXENUTBILDNINGEN Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
173 35 Magnus Norberg rektor   072-715 19 72
173 24 Annelie Högkvist  studie-och  yrkesvägledare 070-667 02 24
173 15 Carina Edlund Jonsson 070-680 73 22

SFI
Anna Nyman 070-667 17 51
Kristine Burman 070-667 17 34
Madelene Westbom 070-667 17 45

SÄRVUX
173 36 Dan Burman

FRITID/KULTUR Skolgatan 23 B  942 31 Älvsbyn
172 52 Kjell Tegnelund fritid- och kulturchef 070-640 49 70
171 40 Ulrika Hamsch landsbygdsutvecklare
171 22 Birgitta Roos Karlsson (sitter på Forum) Fritid & Kultur –  mob 072-521 63 00
Konsument  mobil 072-521 63 00
Tel tid mån.-torsdag  säkrast 08.00-09.00
Bibliotek
171 32 Huvudbiblioteket               Informationsdisk
173 14 Maria Thysell                      Bibliotekarie

Övriga bibliotek
173 14    Gymnasiebiblioteket
076-142 21 35    Parkskolans bibliotek
070-698 90 83  Knut Lundmarkskolans bibliotek
175 63   Vidsels bibliotek
Konsumentrådgivning
171 22 Birgitta Roos Karlsson – 072-521 63 00, Tel tid mån-tors säkrast 08.00-09.00

ISHALL 172 01 Parkgatan 942 33 Älvsbyn

SPORTHALL 171 07 Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

SIMHALL 171 26 Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

SOCIALTJÄNSTEN

BOSTADSANPASSSNING
171 05 Miriam Vikström

SYSTEMANSVARIG VIVA
171 65 Astrid Engman 070-279 2062  månd.-torsdag

ENHETEN FÖR ARBETE OCH INTEGRATION
Telefontider ekonomiskt bistånd kl 08.30-9.30
172 12 Nataliya Nilsson enhetschef mobilanknytning 070-206 90 78
Lisa Berggren handläggare ekonomi
173 86 Britt-Marie Larsson handläggare ekonomi
172 10 Elisabet Bohman, administratör
172 15  Hanna Samuelsson missbruk 070-667 08 74
170 62 Jonas Sundkvist handläggare missbruk mobilanknytning 070-269 15 32
173 74 Iris Lundberg missbruk 070-667 08 77
171 43 Integrationssamordnare Ellinor Linder 070-667 56 16
171 35 Jenny Dahlkvist 070-667 23 99
170 47 Anna Lundberg vik  handläggare psykisk ohälsa 076-768 85 23
170 46 Ann-Louise Norén arbetsterapeut 072-246 12 32
Anne Labba arbetskonsulent 070-667 24 85
Anneli Johansson arbetskonsulent/KOFA-projektet 070-667 24 41

ENHETEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN
171 64 Malin Åberg enhetschef mobilanknytning 070-667 14 77
Utsluss -
Handledartelefon, telefontid 08.00-22.00, 072-513 99 25
Annika Eriksson, samtalskonsulent, 070-667 66 42
Petra Mattsson, samtalskonsulent, 070-667 12 24
Veronica Holmén, arbetsmarknadskoordinator, 070-667 44 34

Vardagsstöd
Signhild Ruth Jonsson handledare 070-889 85 19
Stefan Pettersson handledare 070-567 22 24

Kontaktperson/Handledare
Signhild Ruth Jonsson handledare 070-889 85 19
Ingrid Nilsson Handledare 070-889 85 36

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE
173 69 Christina Jansson enhetschef 070-343 21 45
173 64 Almen 1, Barrg 3     070-667 41 15
173 65 Almen 2, Barrg 7
173 60 Tärnstigen 10
173 61 Fyrklövern, Tärnstigen 12
171 24 Eva Engman enhetschef 070-605 82 35
171 09 Björkgatan 22 B 070-574 72 58
173 66 Poppelgatan 3 A 072-735 14 78
Aktivitetshuset telefontider: 07.30-08.30 samt 15.00-16.00
173 70 Aktivitetshuset A-sidan, Lövgatan 1, 070-614 73 70
173 72 Aktivitetshuset B-sidan, Lövgatan 1, 070-307 21 30
171 95 Elin Sjögren, enhetschef personliga assistenter 070-605 00 68
172 19 Annelie Öhman enhetschef personliga assistenter 070-327 29 34
Korttids/fritids Regnbågen, Tärnstigen 15
Kortids 070-509 73 63
Regnbågen 070-667 27 22

LSS-HANDLÄGGARE
170 47 Anna Lundberg 076-768 85 23 Telefontid:08.30-09.30

PERSONLIGT OMBUD
172 59 Nicklas Hansson personligt ombud 070-668 32 18
172 75 Pia Lundh personligt ombud 070-342 83 72

ÄLDREOMSORG
Dagverksamhet
174 15 Monika Sjölund enhetschef 070-668 74 15
170 45 Fluxens dagverksamhet
170 69 Tärnans dagverksamhet

Hemtjänstgrupper
170 35 Åsa S Åberg enhetschef 070-555 86 24
175 65 Violens hemtjänstgrupp
172 35 Samordnarna telefontid 08.00-09.00 månd-fred
170 73 Louise Grönlund enhetschef 070-669 17 34
070-534 16 10 Kristallen
172 50 Fluxen
174 15 Monika Sjölund enhetschef 070-668 74 15
175 40 Vistträsk
Rubinen 076-134 99 15

Korttidsvård
173 69 Christina Jansson enhetschef 070-343 21 45
173 61 Fyrklövern
172 91 Veronica Svalenström 070-663 36 32
170 95 Källbacken Personaltelefon
170 99 Källbacken Gästtelefon
171 04 Gullvivan
170 43 Gullvivan

SÄRSKILDA BOENDEN
Nyberga Barrgatan 2 942 32 Älvsbyn
172 23 Monica Sundkvist enhetschef 070-392 34 48
Avdelningar
170 42 3C
170 64 2D
170 37 3D
172 24 4D
172 25 Ann-Charlotte Lövgren
Avdelningar
170 70 2A
172 08 2C
172 31 3A
172 91 Veronica Svalenström enhetschef 070-663 36 32
171 04 Gullvivan
Vaktmästare 070-392 68 58

Ugglan Fluxenvägen 16 942 33 Älvsbyn
170 41 Desiree Berg
170 94 2 B
170 85 2 C Solbacken
170 84 Svalan
170 98 Susann Hedenljung enhetschef 070-234 53 12
170 83 Loftet
170 82 Lärkan
170 91 Björkbacken
170 92 Lövstigen
Vaktmästare 070-392 68 58

Hälso- och sjukvådsteamet
174 14 Annelee Mickelsson enhetschef 070-555 14 33
172 58 Annika Nilsson medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 070-273 65 70

Telefontid vardagar 08.00-08.45
170 80 Sjuksköterska
170 32 Arbetsterapeut
170 87 Sjukgymnast

Biståndshandläggare
Telefontid 08.00-09.00
171 62 Marianne Rosengren
172 71 Pernilla Holmgren
172 81 Kristina Bohman
173 71 Anette Granskär

KOMMUNAL Medborgargatan 2 942 33 Älvsbyn – öppettider Måndag-torsdag 07.30-16.00,
172 70
171 63 – 010-442 99 07

KONSUMENTRÅDGIVNING 171 22, mobil 072-521 63 00 – måndag-torsdag kl 08.00-09.00
Medborgargatan 2 (Forum) 942 31 Älvsbyn

LÄRARFÖRBUNDET 170 88  070-205 14 340 måndag 13.00-15.00 torsdag 12.00-15.00

VISION 170 66 måndagar 13.00-17.00, mobil 070-164 65 77

REVISION 17 200

SAMMANTRÄDESRUM FÖRVALTNINGEN
173 82 Bäcken foajén
173 83 Selet foajén
173 84 Älven tekniska kontoret

SELHOLMENS CAMPING 172 05 Selholmsvägen 942 33 Älvsbyn

SOTAREN
Skorstensfejarmästare Robert Bergman 070-303 31 01
Telefon 0920-680 05 telefontid måndag – torsdag 08.00-12.00, 13.00-14.00
Fredag 08.00-12.00

TURISTINFORMATION Storgatan 27 942 85 Älvsbyn telefon 108 60

ÖVERFÖRMYNDARE
Ingemar Larsson 070-674 39 54 telefontid onsdagar 10.00-12.00
172 18 Michelle Engman, handläggare

KOMMUNALA BOLAG

ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
171 13 Magnus Nordström, VD, mobilanknytning 070-320 64 09

ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB Betonggatan 6 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 40
Webbplats: www.alvsbynsfastigheter.se
Ordf.
723 41 Annelie Vinsa, VD, mobilanknytning 070-543 93 71
723 43 Erika Isaksson Adm. för fast. & energibolaget
723 42 Maria Johansson Adm. för fast. & energibolaget
723 44 Kristina Öberg Adm. för fast. & energibolaget
723 45 Energirådgivare
723 50 Britt-Inger Holm Adm. för fast. & energibolaget
723 76 Peter Björk 070-601 53 73, entreprenading, ritningar
723 47 Lars Nyberg arbetsledare Park & Fritidsanl. badhus mobilanknytning 070-581 71 98
723 57
Per-Erik Nilsson Park och Fritid, Kanis,  070-620 53 29
Tommy Bergdahl Park och Fritid, Kanis, 070-668 03 62
Jennie Lundberg Park och Fritid, Kanis,  070-622 52 50
Roger Brännmark Park och Fritid, Kanis 070-668 03 61
723 48 Thomas Magnusson, larm/dörrsystem, elansvaring,  mobilanknytning 070-345 53 50
723 51 Arnold Broström arbetsledare fastighet. 070-544 14 67
Mats Bergdahl Fastighetsskötare 070-370 30 07

Johan Larsson Fastighetsskötare 070-205 09 72
Peder Öberg Fastighetsskötare 070-625 20 45
Anders Berglund Fastighetsskötare 070-691 48 27
Jörgen Jakobsen Fastighetsskötare 070-345 06 50
Jonas Labba Fastighetsskötare 070-691 48 23
750 00 Lars Nilsson arbetsledare Fastighetsskötare Bostäder 070-225 01 31
Hans Brytner Fastighetsskötare Bostäder 070-391 24 54
Leif Nyberg Fastighetsskötare Bostäder 070-790 24 54
Magnus Lindmark Fastighetsskötare Bostäder 070-641 24 54
723 52 Jonas Karlsson Materialutlämning 070-216 91 77
723 53 Roger Enberg Bilverkstad 070-580 07 34
723 54 Lunchrum
723 77 Felanmälan på fastigheter icke ord. arbetstid
723 58 FAX

KANISBACKEN (riktnummer 0929)
(se även www.kanisbacken.se och www.facebook.com/Kanisbacken för mer information)
172 04 Telefonsvarare med temperatur och öppettider
723 57 Kassan i liftkuren med skiduthyrning, biljettpriser med mera
172 03 Liftrum
172 02 Serveringsstuga och Kaniskrogen
723 68 Jultomten i Storkanis vid Kanisbacken (telefonsvarare)

771 07 Sporthall Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

171 26 Simhall Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn
Linn Forslund
Emmy Berglund
Viktoria Häggström
Linda Lidman
Cathrine Johansson

ÄLVSBYNS ENERGI AB Betonggatan 6 942 36 Älvsbyn
Besöksadress Värmeverket Verkstadsgatan 13 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 80
Webbplats: www.alvsbynsenergi.se
Ordf. Thor Wiklund  070-636 22 53
723 88 Jan Sipola VD 070-665 72 72
723 81 Johanna Marttala miljöingenjör, renhållningsanvarig 070-268 34 83
723 83 Roger Viklund VA-chef, projektledare VA 070-626 59 91
723 95 Thomas Pettersson, arbetsledare Vatten & Avlopp 072-222 21 50
723 82 Anders Berg VA-personal, gatuansvarig 070-313 06 33
Tommy Abrahamsson, VA-personal 070-621 70 11
Billy Berglund, VA- personal 070-326 21 16
Stefan Dahlberg, VA-personal 070-695 07 06
Ulf Grankvist 070-689 01 65
Urban Lindmark, VA-personal  070-324 19 99
723 91 Fax
723 89 Kontrollrum
723 90 OP bord Värmeverket
Kennet Bergman arbetsledare. Fjärrvärme 070-665 78 78
Roger Bergman 070-297 23 89
Roger Karlsson 070-655 71 89
Anders Lundqvist 073-049 49 79
Håkan Torgersson 073-071 34 46
Albin Nyström  070-297 23 56

723 86 Reningsverket Gammelvägen 942 33 Älvsbyn
Lars Nilsson, VA-personal 070-567 41 70
723 87 Återvinningscentral Industrivägen 11 942 36 Älvsbyn 070-226 04 17

Felanmälan på VA & Av icke ord. Arbetstid 070-511 70 07

MOBILTELEFONER
Aktivitetshuset A 070-614 73 70
Aktivitetshuset B 070-307 21 30
Andersson Lars 070-601 53 73
Andersson Erika 072-246 12 32
Arbetsterapeut Ugglan 070-392 40 13

Backman Jan-Erik anknytning 7152 mobilanknytning 070-555 62 57
Berg Anders 070-313 06 33
Berg David anknytning 7159 mobilanknytning 070-345 53 51
Berg Desiree 070-605 00 68
Befälsbilen 070-345 53 43
Bergdahl Tommy 070-668 03 62
Bergdahl Mats 070-345 59 76
Bergkvist Ulla 072-716 01 84
Berglund Anders 070-691 48 27
Berglund Billy 070-326 21 16
Berglund Karin 070-338 20 33
Bergman Conny 073-071 34 46
Bergman Kenneth 070-665 78 78
Bergman Robert 070-303 31 01
Bergman Roger 070-297 23 89
Björk Arlene 070-667 72 01
Borg Elias 070-667 10 28
Bohman Roger anknytning 7125 mobilanknytning 070-345 53 44
Bruun Sara 070-721 51 89
Brommels Jan 070-285 14 35
Broström Arnold 070-544 14 67
Bylander Ulrik anknytning 7388 mobilanknytning 070-266 99 15
Bäckström Ann-Britt 076-784 27 22

Carlsson Caroline 070-667 10 28
Dahlberg Stefan 070-695 07 06
Edlund Jonsson Carina 070-680 73 22
Ekström Katarina 070-663 36 32
Enberg Roger 070-580 07 34

Engman Astrid 070-279 20 62
Engman Eva 070-327 29 34
Fougstedt Markus 070-39 268 58
Grankvist Ulf 070-689 01 65

Grönlund Louise 070-231 44 92
Hamsch Ulrica anknytning 7140 mobilanknytning  072-542 31 87
Hansson Niklas anknytning 7259 070-668 32 18
Hedenljug Susann 070-234 53 12
Holmberg Niklas anknytning 7060 mobilanknytning 070-202 00 96

Holmén Mattias 070-336 80 45
Holmgren Pernilla 070-247 45 43
Holmqvist Lars  070-202 70 24
Häggström Kristina 070-228 44 76
Högkvist Annelie  070-667 02 24

Jakobsen Jörgen 070-345 06 50
Janeheim Malin 070-667 19 12
Jansson Kristina 070-605 82 35
Johansson Elina 070-667 11 38
Jonsson Benita anknytning 7161 mobilanknytning 072-508 01 59
Jonsson Kent 070-695 04 38
Jonsson Pär anknytning 7115 mobilanknytning 070-636 22 57
Jour VA- och Avlopp 070-511 70 07
Förrådet personsökare 0746-22 29 32

Karlsson Ingrid anknytning 7119 mobilanknytning 070-345 53 47
Karlsson Anders 070-668 03 61
Karlsson Jonas 070-216 91 77
Karlsson Kent 070 621 70 09
Karlsson Kristina 070-605 00 68
Karlsson Roger 070-655 71 89
Knuts Anders anknytning 7116 mobilanknytning 070-564 52 20
Kristallens Hemtjänstgrupp 070-310 12 45

Labba Jonas 070-691 48 23
Larsson Ingemar 070-674 39 54
Larsson Johan 070-205 09 72
Lindberg Thomas 070-320 05 43
Lindström Annika 070-345 53 55
Lindström Anna-Karin 070-938 71 50
Lundberg Margareta anknytning 7133 mobilanknytning 076-774 90 69
Lundgren Crister anknytning 7182 mobilanknytning 070-564 36 95
Lundh Pia anknytning 7275 mobilanknytning 070-342 83 72
Lundberg Iris 070-667 08 77
Lundberg Sofia 072-234 16 27
Lundberg Stefan mobilanknytning 070-617 00 73
Lundberg Ulla mobilanknytning 070-320 64 09
Lärarförbundet 070-205 14 34

Magnusson Tomas 070-345 53 50
Marttala Johanna 070-268 34 83
Mickelsson Annelie 070-555 14 33

Nilsson Annika 070-273 65 70
Nilsson Ingrid 070-889 85 36
Nilsson Lars reningsverket 070-567 41 70
Nilsson Lars fast. 070-225 01 31
Nilsson Nataliya 7212 mobilanknytning 070-206 90 78
Nilsson Per-Erik 070-620 53 29
Nilsson Per Data anknytning 7134 mobilanknytning 070-681 99 96
Nordström Magnus anknytning 7152 mobilanknytning 070-460 17 90
Norén Rigmor 070-677 78 12
Nyberg Hans anknytning 7048 mobilanknytning 070-264 98 53
Nyberg Lars anknytning 2347 mobilanknytning 070-581 71 98
Nyman Anna 072-721 57 51
Nyman Madelene anknytning 7199

Pettersson Stefan 070-567 22 24
Pettersson Thomas 072-202 21 50

Rosander Ann-Louice 076-130 12 02
Rosengren Marianne 070-288 51 91
Ruut Jonsson Signhild 070-889 85 19
Räddningstjänst befäl 070-345 53 43

Sandström Anna-Karin 070-617 72 47
Sipola Jan 070-665 72 72
Sjölund Monika 070-668 74 15
Skogkvist Åsa 070-667 17 92
Strandberg Bengt 070-636 22 57
Stoltz Marlene 070-667 06 30
Stenvall Marianne anknytning 7547 mobilanknytning 070-661 75 45
Sundkvist Jonas anknytning 7062 mobilanknytning 070-269 15 32
Tegnelund Kjell 070-640 49 70
Tyrbo Frans anknytning 7181 mobilanknytning 070-600 18 19

Westerberg Paulina 070-597 70 41
Viklund Roger 070-626 59 91
Vårdlag natten 070-607 77 99

Åberg S Åsa 070-555 86 24
Öberg Peder 070-625 20 45
Öhlund Helena 070-328 61 48
Öhlund Jenny 070-667 08 78

FAX
Badhuset (Simhallen) 171 26
Biblioteket 174 04
BOF 173 90
Dagcenter 174 10

Fluxen 171 48
Fluxen Restaurang 142 35
Hemtjänstgrupp Kristallen 174 17
Hemtjänstgrupp Vidsel 175 65
Hemtjänstgrupp Vistträsk/Korsträsk 175 40
Hemtjänst OF och ÄF 174 05

Kommunal 174 08
Korsträsk förskola 175 01
Korsträskskolan 175 03
Ledningskontoret 174 00
Lärarförbundet 172 83

Miljö- och Bygg 171 76
Nornaskolan 174 16
Nyberga 174 11
Parkskolan 174 07
Räddningstjänsten 174 09

Sociala 174 01
Sociala omsorgen 174 05
Stigens förskola 172 09
Timmersvansen 174 03
Tärnstigens barnskola 172 95

Tärnstigens träningsskola 172 20
Ugglan 170 97
Vidsels förskola 175 59
Vidselsskolan 175 57
Vistträsk förskola 175 46

Vistträskskolan 175 43
Västermalms förskola 172 96
Åsens förskola 174 40
Älvsbyns Energi AB 723 91
Älvsbyns Fastigheter AB 723 58
Älvsbyns Gymnasium 173 04
Älvåkraskolan 172 56

Fritid/Kultur

Kansli/Administration/Vaktmästare

Kommunledning

Ledning- och utveckling

Miljö och Bygg

Näringslivskontoret

Personalsida

Älvsbyns turistinformation

Övrigt

Senast uppdaterad 2018-12-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.