Kontakta oss

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning i kommunen sker via Älvsbyns kommun. Vi har i vår tur anlitat företaget Aimo-park AB för att sköta detta.
Numret till Aimo-park AB är 0771-96 90 00.
Det är till Aimo-park ni ringer om ni har frågor om parkeringsböter (p-böter) eller om någon har parkerat på er förhyrda plats. Uppsägningar, hyra motorvärmarplats eller övriga frågor, mejla till: parkering@alvsbyn.se

Lönecenter

0929-170 10
Telefontid 08.00 – 12.00

Älvsbyns kommun

Växel

0929-170 00

kommunen@alvsbyn.se

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00
Dag före röd dag öppet till 13.00 och lunchöppet

Postadress

Älvsbyns kommun
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Besöksadress

Storgatan 27
942 31 Älvsbyn

Faktureringsadress

1 april 2019 började en ny lag att gälla. Den innebär att ni som leverantör till Älvsbyns kommun ska skicka oss en e-faktura.
För mer information se: Leverantörsinformation

Postadress till överförmyndarnämnden

Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i samverkan
941 85 Piteå

Telefonlista med anknytningar i Älvsbyns kommun

Vid interna samtal, använd de fyra sista siffrorna i telefonnumret.
Riktnummer 0929.
Om du använder tangentbord kan du i de flesta webbläsare trycka Ctrl + f (PC/Android) eller ⌘ + f (Mac/iPad) för att göra en sökning på webbsidan. För att söka på webbsidan i mobiltelefon har de flesta funktionen i webbläsarens meny och heter något i stil med ”Hitta på sidan”.
E-post till anställda är i de flesta fall enligt: fornamn.efternamn@alvsbyn.se
Listan är uppställd i bokstavsordning efter kommunens organisation.
Längst ner finns en förteckning över våra faxnummer.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

KOMMUNLEDNING

171 11 Tomas Egmark, kommunalråd
171 13 Anna Lindberg, kommunchef 070-600 09 12
171 52 Inger Grankvist, skolchef 076-102 73 72
170 48 Robert Cortinovis, socialchef 076-118 79 62

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

171 82 Crister Lundgren, chef kommunledningskontoret 070-564 36 95

KANSLI/ADMINISTRATION/INFORMATION

172 18 Michelle Engman, kvalificerad handläggare/kommunsekreterare
171 14 Sandra Viström, kvalificerad handläggare/registrator
172 45 Peter Lundberg, informatör (kommunikatör)

Dataskyddsombud Michelle Engman
dataskyddsombud@alvsbyn.se
172 18

EKONOMI

171 37 Gun Nilsson, ekonomichef
171 39 Nathalie Engman – Carolina Södersten föräldraledig
171 41 Åsa Holmqvist
171 71 Dagmara Walkiewicz
171 70 Benita Jonsson

IT

171 00 Helpdesk
170 60 Nicklas Holmberg
171 16 Anders Knuts
171 34 Per Nilsson
173 05 Vakant
172 48 Vakant
171 30 Lars Eriksson
171 66 Ann-Louise Rosander, 076-130 12 02

Human resources (HR)

171 18 Anna-Karin Andersson, HR-chef
172 42 Jennie Grahn, HR-specialist
171 20 Minna Öqvist, HR-specialist
171 69 Rebecca Norén, samordnare rekrytering/bemanning, 072-241 73 75
171 54 Mari Lundberg, vik bemanningsadministratör

LÖNECENTER

170 10 Lönecenter
Telefontid 08.00 – 12.00

170 05 Maria Larsson, pensionshandläggare, försäkringar
170 08 Gun-Mari Grankvist, pensionshandläggare, försäkringar
Telefontid: måndagar 08.00 – 12.00, onsdagar 13.00 – 16.00 och torsdagar 08.00 – 12.00

170 07 Arlene Morin chef 070-667 72 01
170 09 Jenny Sjögren 070-667 74 27
170 06 Sara Stenlund, systemhandläggare

KOST- OCH LOKALVÅRDSENHETEN

170 30 Åsa Skogkvist, kostansvarig 070-567 08 22
170 40 Annika Edin, lokalvårdsansvarig 070-667 17 92

Kök

170 38 Fluxenköket
070-600 43 56 Knut Lundmarkskolans kök
070-600 70 84 Korsträsk förskolans kök
070-600 17 76 Parkskolans kök
170 27 Timmersvansens förskolas kök
175 61 Vidsel förskolas kök
175 53 Vidselskolans kök
070-601 25 01 Vistträskskolans kök
070-508 08 33 Pärlans förskola
171 73 Västermalms förskola
070-600 46 21 Åsens förskola
171 60 Älvåkraskolans kök

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

171 19 Roger Tuomas, Samhällsbyggnads-/Näringslivschef
171 78 Amanda Johansson, administratör

Samhällsbyggnad

171 84 Daniel Nordström, GIS-ingenjör
170 63 Erika Groth, miljöstrateg/energi- och klimatrådgivare
171 83 Erik Isaksson, samhällsplanerare
171 88 Sofia Lundberg, samhällsstrateg
0920-45 64 77 Arja Kalvas, VA-rådgivare

Näringslivsutveckling

070-600 46 94 Mathilda Kullebjörk, näringslivsutvecklare
174 80 Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare

Tillsyn & tillstånd

171 79 Louise Södersten, livsmedelsinspektör
070-600 81 40 Filippa Ekroth, livsmedelsinspektör
171 87 Tobias Ström, miljöinspektör
171 89 Sara Jakobsson, miljöinspektör
171 86 Asad Namah, byggnadsinspektör

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn
171 25 Stefan Englund 072-545 38 25
171 33 Margareta Lundberg 076-774 90 69
171 02 Lars Holmqvist 070-202 70 24
171 23 Jim Lundström, räddningschef

SKOLVERKSAMHET

SKOLCHEF

171 52 Inger Grankvist, mobil 076-102 73 72

SKOLSKJUTSHANDLÄGGARE

171 99 Madelene Nyman, mobil 070-511 71 99

SKOLSTRATEG

171 29 Tim Berggren, mobil 070-601 00 08

CENTRALA ELEVHÄLSAN

173 88 Annelie Öhman, verksamhetschef 070-266 99 15
172 57 Maria Tjärnberg, kurator 070-571 72 57
171 38 Petra Mattsson, kurator 070-672 67 56
070-667 25 52 Malin Janeheim, kurator klass 6-9
070-938 71 50 Anna-Karin Lindström, special- och talpedagog
172 61 Ann-Marie Notelid, skolsköterska Parkskolan 070-601 75 78
171 49 Linda Sköld, skolsköterska Älvåkraskolan
173 13 Linda Hamberg, skolsköterska Gymnasiet och Knut Lundmarkskolan 070-601 75 72
175 55 Ann-Marie Notelid, skolsköterska Vidselskolan och Vistträskskolan

FÖRSKOLOR

Korsträsk förskola, Tvärvägen 4, 942 92 Älvsbyn
Björken 072-200 01 94
171 99 Rektor Madelene Nyman 070-511 71 99

Pärlans förskola, Stationsgatan 19, 942 33 Älvsbyn
Rektor Marianne Stenvall 070-661 75 45
Jenny Söderberg, specialpedagog övergripande för förskolan 070-375 71 34
172 76 Lingonet – 073-801 93 28
172 77 Hjortronet – 070-667 70 52
172 78 Åkerbäret – 070-364 08 37
Blåbäret – 070-527 21 57
Hallonet – 070-601 02 82

Timmersvansens förskola, Timmerstigen 1, 942 36 Älvsbyn
175 47 Rektor Marianne Stenvall 070-661 75 45
170 26 Grytet – 070-667 15 89
170 25 Holken – 070-667 15 79
170 24 Lyan – 070-527 57 65
170 23 Idet – 070-600 42 20
170 29 Planeringsrum

Vidsels förskola, Västra Vidselsvägen 17, 942 95 Vidsel
171 99 Rektor Madelene Nyman 070-511 71 99
175 60 Bikupan
175 61 Humlan

Vistträsk förskola, Ängsvägen 27, 942 91 Vistträsk
070-600 28 52
171 99 Rektor Madelene Nyman 070-511 71 99

Västermalms förskola, Lokgatan 2 A, 942 35 Älvsbyn
172 21 Rektor Carina Ljuslinder 070-667 67 28
172 46 Gläntan – 070-667 88 24
171 74 Hyddan – 070-667 88 52
171 75 Nyckelpigan – 070-667 88 26
172 26 Kojan – 070-667 88 56
Vaktmästare 070-320 05 43

Åsens förskola, Enbärsstigen 1 942 32 Älvsbyn
172 21 Rektor Carina Ljuslinder 070-667 67 28
172 22 Ekorren – 070-602 08 45
171 45 Granen – 070-602 13 09
171 47 Haren – 076-809 25 01
171 46 Kotten – 070-602 13 67
172 29 Myran – 070-602 07 45

Stigens förskola, Lingonstigen 2 c, 942 32 Älvsbyn
070-601 17 51
172 21 Rektor Carina Ljuslinder 070-667 67 28

GRUNDSKOLOR

Knut Lundmarkskolan

173 88 Rektor Annelie Öhman 070-266 99 15
076-125 45 80 Biträdande rektor Sara Öhman
172 62 Karin Lundström, skolexpedition
171 21 Arbetsrum
070-224 84 07 Specialpedagog Erika Westerlund
070-600 05 34 Grundsärskolan Solen
070-667 04 33 Grundsärskolan Månen
070-203 51 08 Träningsklass Raketen
076-142 21 35 Skolbibliotek

Parkskolan

Idrottsstigen 2, 942 33 Älvsbyn
172 47 Rektor Anna-Karin Sandström 070-617 72 47
172 62 Karin Lundström, expedition
172 64 Personalrum
174 93 Arbetsrum 1
174 94 Arbetsrum 2
174 95 Arbetsrum 3
076-142 21 35 Skolbibliotek
Särskild undervisningsgrupp 072-531 37 50
Vaktmästare 070-340 15 07

Vidselskolan

Västra Vidselsvägen 17, 942 95 Vidsel
175 50 Rektor Anneli Lundström 072-700 41 44
172 62 Expedition Karin Lundström
070-667 79 48 Personalrum
175 63 Bibliotek
175 58 Sporthall
Specialpedagog Pia Lindström 072-201 63 73

Vistträskskolan

Sörvägen 6 942 91 Vistträsk
175 50 Rektor Anneli Lundström 072-700 41 44
070-600 44 23 Personalrum, fritids och skola

Älvåkraskolan

Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
174 60 Rektor Maria Sundström 070-667 76 68
Pia Åhman, bitr. rektor 070-667 20 93
171 55 Ulla-Gun Isaksson, expedition
Studie- och yrkesvägledare Robin Enmark 070-600 58 14
171 57 Lokalvård
170 77 Kulturskolan
172 44 Hemkunskap
171 72 Grundsärskolan
Kontaktuppgifter till samtliga mentorer och ämneslärare på Älvåkraskolan hittar du i InfoMentor.

FRITIDS

Knut Lundmarkskolan

Andromeda – förskoleklass c+d 070-601 51 07
Vintergatan – Åk 2 076-148 41 61
Norrskenet – förskoleklass a+b 076-148 06 35
Svarta hålet – Åk 1 076-140 11 06
Orion – Åk 3 076-141 54 92
Raketen – grundsärskolan 070-203 51 08

Parkskolan

Dungen 070-336 98 07
Droppen 070-337 72 08
Ängen 070-667 65 26

Vidselskolan

Bubblan 175 62

Vistträskskolan

Fritids 070-600 44 23

SÄRSKOLOR

171 72 Ungdomsklass Älvåkraskolan
173 36 Grundvux/Särvux, Dan Burman 070-667 76 52

ÄLVSBYNS GYMNASIUM

Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
173 00 Rektor Lars Pettersson Lindmark tf. rektor 070-617 72 43
173 02 Expedition Anneli Lindmark
173 01 Ulla Bergkvist, studie- och yrkesvägledare 072-716 01 84
173 05 Vakant 070-285 14 35
172 48 Vakant 070-617 00 73
173 28 Personalrum
173 14 Bibliotek
173 53 Elevfik
173 16 Omvårdnadsprogram
Byggprogrammet Christian Eriksson 070-550 39 15
Byggprogrammet Robert Lundgren 070-399 91 39
Elprogrammet Lars Berglund 070-667 66 21

VUXENUTBILDNINGEN

Storgatan 25 942 33 Älvsbyn
173 35 Mona Brännmark, tf. rektor Vuxenutbildningen 070-601 17 25
173 24 Annelie Högkvist, studie-och yrkesvägledare 070-667 02 24
173 15 Carina Edlund Jonsson 070-680 73 22

SFI

Eva-Lill Clarén Johansson 070-601 16 10
Kristine Burman 070-667 17 34
Madelene Westbom 070-667 17 45

LÄRVUX

173 36 Dan Burman

YRKESLÄRARE

Gun-Britt Texwall 070-601 60 41
Sofia Carlsson 070-667 72 48

ARBETSMARKNADSENHETEN

Storgatan 25, 942 33 Älvsbyn
Ann-Louise Öhgren 072-246 12 32
Malin Lejon 070-667 24 41

INTEGRATIONSENHETEN

Storgatan 25, 942 33 Älvsbyn
Öppet tisdagar 13.00 – 16.00, torsdagar 09.00 – 12.00
171 43 Eleonor Linder
171 35 Marita Lundqvist

FRITID OCH KULTUR

Skolgatan 23 B, 942 31 Älvsbyn
172 54 Magnus Norberg, Fritid- och kulturchef 072-715 19 72
171 40 Ulrica Hamsch, landsbygdsutvecklare 072-542 31 87
171 22 Linda Öhlin, fritid- och kultursekreterare & lokalbokning Forum. 072-521 63 00
Telefon samt besökstid tisdagar och torsdagar
Besöksadress: Medborgargatan 2 Forumhuset (alla besök bokas säkrast i förväg).

Biblioteket

171 32 Huvudbiblioteket

Övriga bibliotek

173 14 Gymnasiebiblioteket
076-142 21 35 Parkskolans och Knut Lundmarkskolans bibliotek
175 63 Vidsels bibliotek

ISHALL Parkgatan, 942 33 Älvsbyn

SPORTHALL 171 07 Parkgatan 2, 942 33 Älvsbyn

SIMHALL 171 26 Parkgatan 2, 942 33 Älvsbyn

SOCIALTJÄNSTEN

BOSTADSANPASSSNING

070-663 36 32 Miriam Vikström, telefontid 08.00 – 09.00

SYSTEMANSVARIG VIVA

171 65 Stina Karlsson 070-279 20 62

SÄRSKILT ANSVARIG SOCIALTJÄNSTEN (SAS)

Hanna Samuelsson 070-601 73 74

STÖD TILL INDIVID OCH FAMILJ

172 12 Nataliya Renlund, enhetschef 070-206 90 78
Louise Grönlund, biträdande enhetschef 076-701 85 17
Kristina Bohman, specialisthandläggare 076-701 80 47
Pernilla Holmgren, specialisthandläggare 070-601 18 83

Administration

172 17 Elisabet Bohman, administratör 070-243 26 45
172 16 Susanne Häggroth, administratör telefontid 10.00 – 12.00
Veronica Nyberg, administratör barn och unga 070-601 59 97

Ekonomiskt bistånd

173 86 Ekonomiskt bistånd
Telefontid måndagar 13.00 – 14.00 tisdag – fredag 08.00 – 09.00

Beroendeenheten

Marina Salomonsson 070-667 50 88
Anna Berglund 070-667 44 20
Pernilla Holmgren 070-60 11 883
Kristina Bohman 076-701 80 47

Barn och unga

070-600 79 27 Socialtjänstens anmälningstelefon, telefontid alla vardagar mellan klockan 08.00 – 10.00, socialsekreterare nås även övrig kontorstid för anmälningar på samma telefonnummer.

Lisa Lundmark, handläggare 070-667 68 82
Linn Berggren, handläggare 076-703 27 46
Veronica Antonsson, handläggare 070-667 12 24
Emelie Vestin, handläggare 070-667 24 48
Matilda Mukka, handläggare 070-601 63 87
Sara Danielsson, handläggare 070-600 98 30
Anna Jonsson, familjehemsutredare 070-667 08 78

Öppenvården

Mariann Rosengren, teamledare 070-601 51 10
Marlene Stoltz 070-270 02 43
Åsa Bagger-Hallsten 070-228 44 76
Marina Johansson 070-600 19 62
Linnea Nyström 070-601 60 92
172 75 Anhörigkonsulent 070-342 83 72
Anne Labba, missbruk/beroende 070-667 08 75
Charlotte Clifford, missbruk/beroende 070-26 91 532
Maria Lundström Sundin, familjerådgivning 072-576 91 00

AVGIFTSHANDLÄGGARE ÄLDREOMSORGEN

Telefontid 10.00 – 12.00
172 16 Susanne Häggroth

BOENDESTÖD

Hanna Sundberg 070-567 22 24
Rasmus Eklund 070-567 22 24

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

173 69 Tomas Widgren, enhetschef 070-343 21 45
171 24 Eva Engman, enhetschef 070-605 82 35
173 64 Almen 1, Barrgatan 3, 070-667 41 15
173 65 Almen 2, Barrgatan 7
173 60 Tärnstigen 10
173 61 Fyrklövern, Tärnstigen 12
173 66 Poppelgatan 3 A 072-735 14 78
171 09 Björkgatan 22 B 070-574 72 58

Aktivitetshuset telefontider: 07.30 – 08.30 samt 15.00 – 16.00
173 70 Aktivitetshuset A-sidan, Lövgatan 1, 070-614 73 70
173 72 Aktivitetshuset B-sidan, Lövgatan 1, 070-307 21 30

Enhetschefer personliga assistenter
171 95 Elin Sjögren 070-605 00 68
172 19 Anna Berglund 070-327 29 34 
Samordnare personliga assistenter 070-600 51 27

Korttids/fritids
Regnbågen, Tärnstigen 15
Korttids 070-509 73 63
Regnbågen 070-667 27 22

LSS-HANDLÄGGARE

Sofie Nilsson 073-838 89 43
Lisa Nilsson 073-838 89 43

PERSONLIGT OMBUD

172 59 Nicklas Hansson 070-668 32 18
172 75 Jenny Seger 070-342 83 72

ÄLDREOMSORG

Dagverksamhet

174 15 Monika Sjölund enhetschef 070-668 74 15
170 45 Fluxens dagverksamhet – telefontid klockan 08.00 – 09.30

Hemtjänsten

172 35 Samordnarna för hemtjänst, telefontid 08.00 – 09.00

Enhetschefer hemtjänsten
174 15 Monica Sjölund, Rubinen och Vistträsk hemtjänstgrupp 070-668 74 15
170 35 Åsa S Åberg, Diamanten och Violens hemtjänstgrupp 070-555 86 24
170 73 Jenny Karlsson, Kristallen och Fluxens hemtjänstgrupp 070-669 17 34
175 65 Violens hemtjänstgrupp i Vidsel
172 50 Fluxens hemtjänstgrupp

Korttidsvård

173 69 Enhetschef 070-343 21 45
173 61 Fyrklövern
174 14 Annelee Mickelsson enhetschef 070-555 14 33

SÄRSKILDA BOENDEN

Nyberga

Barrgatan 2, 942 32 Älvsbyn

Enhetschefer
172 23 Monica Sundkvist 070-392 34 48
172 25 Mattias Holmén 070-517 06 06

Avdelningar
172 31 3A
170 42 3C
170 70 2A
172 08 2C
170 64 2D
170 37 3D
172 24 4D

Ugglan

Fluxenvägen 16, 942 33 Älvsbyn
170 41 Anna Ljuslinder, vikarierande enhetschef 070-597 70 41
170 84 Svalan
170 85 Solbacken
170 94 Skogsgläntan
170 98 Susann Hedenljung, enhetschef 070-234 53 12
170 82 Lärkan
170 83 Loftet
170 91 Björkbacken
170 92 Lövstigen

Hälso- och sjukvårdsteamet

174 14 Annelee Mickelsson, enhetschef 070-555 14 33
172 58 Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 070-273 65 70

Telefontid vardagar 08.00 – 09.00:
170 80 Sjuksköterska
170 32 Arbetsterapeut
170 87 Fysioterapeut/Sjukgymnast

Biståndshandläggare

171 62
Telefontid 08.00 – 09.00

FACKLIGA FÖRBUND

KOMMUNAL

Öppettider måndag – torsdag 07.30 – 16.00, 172 70, 171 63
Medborgargatan 2 942 33 Älvsbyn

LÄRARFÖRBUNDET

lararforbundet@alvsbyn.lararforbundet.se

VISION

170 66 måndagar 07.30 – 16.30
Mobil 070-164 65 77
visionavd331alvsbyn@fv.vision.se

KONSUMENTRÅDGIVNING

Från och med 1 januari 2021 tar Piteå över budget- och skuldsanering:
Budget- och skuldrådgivning – Medborgarservice (pitea.se)
Konsumentärenden hänvisas till Hallå Konsument 0771-525 525

SELHOLMENS CAMPING 172 05
Selholmsvägen 942 33 Älvsbyn

SOTAREN

Skorstensfejarmästare Jocke Berglund 070-567 04 83
Måndag – torsdag 09.00 – 16.00. Fredag 09.00 – 12.00

BORGERLIG VIGSEL

Helena Öhlund 070-328 61 48
Birgit Nilsson 070-572 44 18
Jan-Erik Backman 070-555 62 57

BEGRAVNINGSOMBUD

Vakant

TURISTINFORMATION

Storgatan 27, 942 85 Älvsbyn telefon 108 60

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I SAMVERKAN PITEÅ OCH ÄLVSBYN

Besöks- och telefontid vardagar 10.00 – 12.00, 0911-69 60 00
Piteå stadshus, annan tid och plats efter överenskommelse
ofn@pitea.se

KOMMUNALA BOLAG – ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB

Älvsbyns fastigheter AB

Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 40
Webbplats: www.alvsbynsfastigheter.se

723 41 Annelie Vinsa, vd, 070-543 93 71
723 42 Maria Johansson, Adm. för fast. & energibolaget
723 44 Kristina Öberg, Adm. för fast. & energibolaget
723 50 Britt-Inger Holm, Adm. för fast. & energibolaget
723 43 Carolin Harlin, Adm. för fast. & energibolaget
723 76 Peter Björk 070-601 53 73, entreprenading, ritningar
723 48 Thomas Magnusson, larm/dörrsystem, elansvarig 070-345 53 50
723 47 Lars Nyberg arbetsledare Park & Fritidsanläggning badhus. 070-581 71 98

Park och Fritid/Kanis

Per-Erik Nilsson 070-620 53 29
Tommy Bergdahl 070-668 03 62
Jennie Lundberg 070-622 52 50
Roger Brännmark 070-668 03 61
Viktor Lindgren 070-244 55 97
723 51 Arnold Broström arbetsledare kommunala fastigheter 070-544 14 67

Fastighetsskötare kommunala fastigheter

Anders Isaksson 072-515 64 33
Johan Larsson 070-205 09 72
Peder Öberg 070-625 20 45
Jörgen Jakobsen 070-345 06 50
Fredrik Grahn 070-370 30 07
124 54 Lars Nilsson, arbetsledare fastighetsskötare
Bostäder samt bostadskö 070-225 01 31, Telefontid 08.00 – 12.00

Fastighetsskötare Bostäder

Mats Bergdahl 070-345 59 76
Jonas Labba 070-691 48 23
Per Viklund 070-641 24 54
723 77 Felanmälan på fastigheter icke ordinarie arbetstid
723 52 Jonas Karlsson, materialutlämning 070-216 91 77
723 53 Roger Enberg, bilverkstad 070-580 07 34

KANISBACKEN

www.kanisbacken.se och www.facebook.com/Kanisbacken
172 04 Telefonsvarare med temperatur och öppettider
172 03 Liftrum
172 02 Serveringsstuga och Kaniskrogen
723 68 Jultomten i Storkanis vid Kanisbacken (telefonsvarare)
723 57 Actic Gym
171 07 Sporthall Parkgatan 2, 942 33 Älvsbyn

ÄLVSBYNS ENERGI AB

Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn
Besöksadress Värmeverket: Verkstadsgatan 13, 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 80
Webbplats: www.alvsbynsenergi.se

723 81 Mattias Broström, vd
723 84 Frida Gustafsson, ingenjör Energi & Miljö
723 83 Roger Viklund, VA-chef, projektledare VA 070-626 59 91
723 95 Thomas Pettersson, driftchef Vatten & Avlopp 072-202 21 50
723 82 Anders Berg, Driftchef Gata/Renhållning 070-313 06 33
723 87 Återvinningscentral, 070-226 04 17
Industrivägen 11, 942 36 Älvsbyn

VA-personal

Tommy Abrahamsson 070-621 70 11
Stefan Dahlberg 070-695 07 06
Fredrik Karlsson 073-043 30 08
Urban Lindmark 070-324 19 99
Jon Larsson 070-301 28 62
Elias Westin 073-824 97 44

Felanmälan på VA & Av icke ordinarie arbetstid 070-511 70 07

Anders Lundqvist Driftchef Fjärrvärme 073-049 49 79

Maskinister Fjärrvärme

Roger Bergman 070-297 23 89
Fredrik Larsson 070-236 74 75
Petter Bergman 073-094 94 29
Håkan Torgersson 073-071 34 46
Albin Nyström 070-297 23 56
Daniel Pettersson 070-269 83 19

723 89 Värmeverket
723 90 OP bord Värmeverket
723 86 Reningsverket Gammelvägen, 942 33 Älvsbyn

FAX

Fluxen Restaurang 142 35
Hemtjänstgrupp Vidsel 175 65
Ledningskontoret 174 00
Miljö- och Bygg 171 76
Nyberga 174 11
Räddningstjänsten 174 09
STIF 174 01
Ugglan 170 97
Älvsbyns Energi AB 723 91
Älvsbyns Fastigheter AB 723 58
Älvsbyns gymnasium 173 04

Senast uppdaterad 2022-09-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.