HR-avdelningen

Välkommen till HR-avdelningens sida!

HR-avdelningen består av två enheter, HR-avdelningen och Bemanningsenheten, som arbetar med personal- och bemanningsfrågor på operativt och strategisk nivå.

HR-avdelningens uppdrag

HR-avdelningen är kommunens spetskompetens inom arbetsgivarområdet med uppgiften att på strategisk och konsultativ nivå, stödja kommunens chefer och politiska ledning inom arbetsgivarområdet i arbetsrätt/tolkning av lagar och avtal, förhandlingar, lönebildning, löneöversyn, kompetensförsörjning samt systematiskt arbetsmiljöarbete/rehabilitering.

Bemanningsenhetens uppdrag

Bemanningsenheten är en central funktion för planering och rekrytering av vikarier när vikariebehov uppstår i Älvsbyns kommuns verksamheter; skola, fritidshem, förskola, kostenheten, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och hälso- och sjukvårdsenheten. Bemanningsenhetens uppgift är att samordna och effektivisera vikarieplaneringen och så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid frånvaro i verksamheterna.

Alla ovanstående verksamheter inom bemanningsområdet ska hanteras centralt.

Bemanningsenheten använder i sin planering två grupper av vikarier:

  • Deltidsanställd personal som vill arbeta extra
  • Timavlönade vikarier

Är du intresserad av att vikariera inom någon av våra verksamheter?

Du är välkommen att anmäla ditt intresse att arbeta som vikarie hos oss på Bemanningsenheten. Du gör din ansökan under fliken ”Lediga jobb” och trycker på länken ”Timvikariat vid behov inom Älvsbyns kommuns verksamheter” för att komma till ansökan. Vi går sedan igenom alla ansökningar då vikariebehov uppstår och försöker att matcha vikarier mot verksamheterna utifrån erfarenhet, utbildning och så vidare.

Bemanningsenheten använder ett bokningsprogram som heter Time Care Pool. Där kan vikarier gå in och uppdatera sin tillgänglighet för att arbeta. Tillgängligheten matchas sedan mot de behov som finns ute i verksamheterna. Bokning sker via SMS. Vid eventuell nyanställning behöver vi få ett utdrag ur belastningsregistret uppvisat, det går att beställa via Polisens hemsida. Kuvertet lämnas in oöppnat till oss. Inom vissa verksamheter behöver vi få in ytterligare handlingar, som exempelvis Tystnadsplikt och Lex Sarah vilket vi hjälper till med om det blir aktuellt. Inom vissa verksamheter förekommer även medicinhantering och då krävs det att vikarien skaffar en läkemedels/insulindelegering. Information om hur detta går till finns här under ”Sjuksköterskor”. Detta genomförs först när vikarien blivit kontaktad och är aktuell för jobb.

Kontakta Bemanningsenheten för mer information, ring via växeln på telefon 0929-170 00.

Informationsfolder om Bemanningsenhetens arbetssätt och vad du som vikarie ska tänka på: Folder – Till dig som vikarie.

Kontakta oss

HR-specialist: Minna Öqvist telefon 0929-171 20
HR-specialist: Jennie Grahn telefon 0929-172 42

HR-specialist: Rebecca Norén telefon 0929-171 69
Bemanningskoordinator: Oskar Fransson telefon 0929-171 54

E-post: hr@alvsbyn.se
E-post: bemanningsenheten@alvsbyn.se

Bemanningsenhetens öppettider: Vardagar klockan 06.30 – 15.30

Telefontider till vikariebokningen: Vardagar klockan 06.30 – 11.30 på telefon 0929-171 54

Övrig tid kontaktar ni oss via e-post

Var finns vi?

Vi som arbetar på HR-avdelningen finns i Kommunhuset plan 2.

Senast uppdaterad 2024-01-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.