Läkemedel

Det är mycket viktigt att enhetliga och säkra arbetsrutiner finns för läkemedelshanteringen. Gällande föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården gäller för all läkemedelshantering i verksamheten. 

Lagstöd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso och sjukvården (HSLF-FS:37)

 

Länk

Apoteket
Icke farmakologiska åtgärder
Janusinfo
Läkemedelsboken
Läkemedelshantering

Senast uppdaterad 2022-12-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.