Policy

Inom socialtjänsten lär vi genom att ta tillvara synpunkter på vår verksamhet. Att systematiskt ta tillvara på informationen i avvikelser, klagomål och synpunkter är en del i vårt kvalitets system och en metod för att åstadkomma utveckling och förbättringar. Vi genomför förbättringar och åtgärdar bristerna där de uppstår. Och vi delar med oss av våra erfarenheter till andra i organisationen.

En verksamhet av god kvalitet är allas ansvar. Personalen är det centrala i en god verksamhet. Det är i deras möten med omsorgstagarna och anhöriga som kvaliteten förverkligas.

Vårt förhållningssätt

 • Vi lyssnar aktivt och försöker sätta oss in i brukarens sätt att se på situationen
 • Vi informerar om vår verksamhet och skapar realistiska förväntningar
 • Vi visar den som klagar respekt och ger honom/henne ett bra bemötande
 • Vi noterar alla avvikelser, synpunkter och ägnar tid åt att undersöka frågan
 • Vi åtgärdar direkt eller redovisar hur vi tänker ta hand om synpunkten/klagomålet
 • Vi återkopplar alltid till den som klagat hur vi åtgärdat hennes/hans fråga

Följande synpunkter/klagomål skall rapporteras som gäller brister i:

 • Bemötande
 • Information mellan vårdpersonal och anhöriga
 • Tillgänglighet
 • Tjänstens utförande
 • Yrkeskunnande.

Senast uppdaterad 2023-08-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.