Fullmäktiges ledamöter partivis

Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun har 31 ledamöter, valda för mandatperioden 15/10 2022 – 14/10 2026.

Mandaten fördelar sig enligt följande:
Socialdemokraterna 12, Moderaterna 6, Centern 5, Sverigedemokraterna 3, Vänsterpartiet 2, Kristdemokraterna 2 och Liberalerna 1.

Här finner du kommunfullmäktiges 31 ledamöter uppräknade partivis.

Socialdemokraterna (s) (12 mandat)

Kerstin Backman, Granträsk
Tomas Egmark, Högheden
Anna Lundberg, Lillträsk – gruppledare
Sara Risberg, Älvsbyn
Rikard Granström, Älvsbyn
Anneli Norén, Älvsbyn
Linus Sköld, Älvsbyn
Linda Lidman, Älvsbyn
Robert Forsberg, Älvsbyn
Ida Larsson, Hällan
Victor Markström, Älvsbyn
Kristina Karlsson, Älvsbyn

Moderaterna (m) (6 mandat)

Stefan Lindbäck, Älvsbyn
Mats Mörtsell, Älvsbyn
Ulrica Hamsch, Älvsbyn – utan partibeteckning
Johan Dahlqvist, Älvsbyn
Niklas Karlsson, Älvsbyn – gruppledare
Åsa Edin, Älvsbyn

Centerpartiet (c) (5 mandat)

Berit Hardselius, Nybyn
Caroline Svensson, Älvsbyn – gruppledare
Göran Lundström, Granträsk
Agneta Nilsson, Manjärv
Anders Isaksson, Vistträsk

Sverigedemokraterna (sd) (3 mandat)

Orvo Hannlöv, Älvsbyn – gruppledare
Monica Aidantausta, Strycktjärn
Harry Lindvall, Lillträsk

Vänsterpartiet (v) (2 mandat)

Oscar Johansson, Älvsbyn – gruppledare
Johanna Hellström, Älvsbyn

Kristdemokraterna (kd) (2 mandat)

Peter Lundberg, Älvsbyn – gruppledare
Anna Markgren, Älvsbyn

Liberalerna (l) (1 mandat)

Göran Stenlund, Tvärån – gruppledare