Bygga, bo och miljö – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom Bygga, bo och miljö.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Blomlådor

Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor

Bygga och Bo

Ansökan om bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked, mm
Ansökan om ny adress (där det saknas, exempelvis stugan, badplats mm)
Ansökan om strandskyddsdispens
Ansökan om tillstånd för grävnings- och schaktarbeten på gator och allmän platsmark
Felanmälan Älvsbyns Fastigheter

Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen

Enkel kontrollplan
Exempel ifylld kontrollplan
Kontrollplan rivning
Exempel kontrollpunkter enkel kontrollplan

Cisterner

Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk
Anmälan om cistern

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Miljö- och hälsoskydd – anmälan och tillstånd

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan 38§ hygienlokaler m.fl.
Anmälan hygienisk behandling/bassängbad och solarium
Anmälan om sanering
Anmälan anläggningsändamål
Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
Anmälan om PCB-sanering av byggnad

Enskilda avlopp

Ansökan om tillstånd för inrättande eller ändring av avlopp
Ansökan om tillstånd för inrättande av minireningsverk
Anmälan om installation av förbränningstoalett

Värmepumpar

Anmälan om installation av värmepump

Renhållning, kompostering och slamtömning

Anmälan om kompostering av matavfall
Ansökan förlängt slamtömningsintervall
Anmälan mulltoa samt kompostering latrin
Ansökan kompostering av eget slam från minireningsverk

Livsmedel

Registrering av livsmedelsanläggning

Försäljning av tobak

Anmälan om E-cigaretter och påfyllningsbara behållare
Ansökan tillstånd detaljhandel
Anmälan ändring detaljhandel
Anmälan upphörande detaljhandel
Ansökan tillstånd partihandel
Anmälan ändring partihandel
Anmälan upphörande partihandel
Bilaga – Finansieringsplan
Remiss Skatteverket tobak
Remiss Skatteverket tobak PBI
Vägledning egenkontrollprogram tobak

Försäljning av folköl

Anmälan om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram folköl

Serveringstillstånd

Ansökan permanent tillstånd
Ansökan tillfälligt tillstånd
Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdrycker, provsmakning
Anmälan serveringspersonal
Anmälan ändrade ägarförhållanden

Trafik

Transportdispens

Räddningstjänstens blanketter

Sotning och brandskyddskontroll – Skydd mot olyckor och bränder (pitea.se)
Brandfarlig vara – Anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande
Brandfarlig vara – Ansöka om tillstånd
Explosiv vara – Ansökan om tillstånd
Explosiv vara – Godkännande av föreståndare/ person med betydande inflytande/ deltagare
Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokal
Tillfällig övernattning

Senast uppdaterad 2023-01-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.