Bygga, bo och miljö – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom Bygga, bo och miljö.
Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Bygga och Bo
Ansökan om bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked mm
Ansökan om strandskyddsdispens

Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen
Enkel kontrollplan
Exempel ifylld kontrollplan
Kontrollplan rivning
Exempel kontrollpunkter enkel kontrollplan

Cisterner
Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk
Anmälan för cistern

Miljö- och hälsoskydd – anmälan och tillstånd
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan 38§ hygienlokaler m.fl.

Ansökan om tillstånd för inrättande eller ändring av avlopp
Ansökan om tillstånd för inrättande av minireningsverk

Anmälan om sanering

Anmälan om installation av värmepump
Anmälan anläggningsändamål
Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
Anmälan om PCB-sanering av byggnad

Renhållning, kompostering, slamtömning
Anmälan om uppehåll i avfallshämtning/slamtömning
Anmälan om kompostering
Ansökan förlängt slamtömningsintervall
Anmälan mulltoa samt kompostering latrin
Ansökan kompostering av eget slam från minireningsverk

Livsmedel
Registrering av livsmedelsanläggning

Försäljning av tobak
Ansökan tillstånd detaljhandel
Anmälan ändring detaljhandel
Anmälan upphörande detaljhandel
Ansökan tillstånd partihandel
Anmälan ändring partihandel
Anmälan upphörande partihandel
Bilaga – Finansieringsplan
Remiss Skatteverket tobak
Remiss Skatteverket tobak PBI
Vägledning egenkontrollprogram tobak

Försäljning av folköl
Anmälan om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram folköl

Serveringstillstånd
Ansökan permanent serveringstillstånd
Anmälan serveringsansvariga
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd

Räddningstjänstens blanketter
Ansökan om att få sota själv
Brandskyddsredogörelse
Tillfällig övernattning
Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokal
Anmälan om hyggesbränning
Anmälan om föreståndare för hantering av brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Senast uppdaterad 2019-11-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.