Personlig assistans

Rätten till insatsen personlig assistans regleras i LSS-lagen.

Insatsen personlig assistans är personligt utformad och grundar sig på den enskildes behov. Den personlige assistenten fungerar som brukarens förlängda arm och får genom stödet ett liv så likt andra människors som möjligt.

 

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i personlig assistans har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Med tystnadsplikt innebär att den som behöver kommunal service, omsorg, och hjälp ska vara trygg och förvissad om att ingenting om hen berättas för utomstående (obehöriga). Tystnadsplikten gäller även gentemot andra grupper/avdelningar inom din verksamhet. Detta innefattar även kommunala inrättningar och myndigheter, såvida dessa inte behöver upplysningar för att kunna utföra sitt arbete.

Dessa bestämmelser gäller även efter det att en anställning, praktik, beredskaps-, eller ungdomslagstid upphört.

Assistenternas arbete styrs av biståndsbeslutet och relevant information lämnas till biståndshandläggaren.

Kontakt

Enhetschef Anna Berglund
Telefon: 0929-172 19
E-post: anna.berglund2@alvsbyn.se

Enhetschef Elin Sjögren
Telefon: 0929-171 95
E-post: elin.sjogren@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2022-03-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.