Rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 får Sverige en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer, det vill säga platser där rökning är förbjuden. Den nya tobakslagen ska underlätta för icke-rökare, där bland barn, astmatiker och allergiker som är extra känsliga för exponering av tobaksrök. Icke-rökare ska kunna vistas på offentliga platser utan att utsättas för exponering. Den nya lagen är också till för att minska rökningen samt att motverka rökning bland barn och ungdomar.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet enligt den nya lagen:

  • Områden i anslutning till kollektivtrafik
  • På uteserveringar utanför restauranger och caféer
  • Platser som är avsedda för idrottsutövning
  • På lekplatser och parker dit allmänheten har tillträde
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Du som är innehavare och/eller förvaltare av offentlig miljö, däribland fastighetsägare, butiksinnehavare, hotell-, café- eller restaurangägare m.fl. är ansvariga för att:

  • Det inte röks utanför din entré eller på din uteservering
  • Sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet
  • Vid behov ingripa med information och tillsägelser om rökförbudet
  • Se till att det inte finns askkoppar utanför din verksamhet om detta är en offentlig miljö

Du får inte hänvisa eller uppmana till rökning på annan plats.

Rökförbudets omfattning

Rökförbudet utvidgas till att även gälla elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, upphettning av tobak och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. I den sista kategorin ingår till exempel rökning av stenar i vattenpipa.

Störs du av någon annans rökning?

Den som äger eller disponerar lokalen ansvarar för att rökförbudet följs. Om du störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunens samhällsbyggnadskontor som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

Vill du veta mer?

Har du frågor om den nya lagen vänligen kontakta Samhällsbyggnadskontoret via e-post mb@alvsbyn.se, eller via kommunens växel 0929-170 00.

Vill du läsa mer om den nya tobakslagen kan du göra det på Riksdagens hemsida.

Frågor och svar om den nya lagen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.