Möt våra praktikanter

Teorilärandet bakom skolbänken är i all sin ära en viktig del i skolelevernas utbildning. Men praktik, eller verksamhetsförlagd utbildning, är minst sagt lika viktigt. Det är under den tiden som eleverna får lära sig hur en verksamhet fungerar, hur arbetslivet ser ut och hur man tillämpar det som man lärt sig i skolan ute i verkligheten. Här kan du läsa om några som har gjort praktik på Älvsbyns kommun.

Lovisa Sandman. Foto: Robin Nilsson

Lovisa Sandman. Foto: Robin Nilsson

Lovisa Sandman

Sedan hösten 2021 har Lovisa Sandman studerat Luleå tekniska universitets samhällsbyggnadsutbildning. Det sista året gjorde hon praktik på Älvsbyns kommuns Samhällsbyggnadskontor.

Vad fick dig att söka praktik på just Älvsbyns kommun?

– Varför valet hamnade på Älvsbyns kommun var för att jag dels bor i Älvsbyn, dels för att få bättre inblick i och kunskap om hur arbetet går till hos kommunen inom samhällsbyggnad. Jag ville även få tillämpa mina teoretiska kunskaper till praktiska, vilket jag verkligen fått göra!

Vad har du fått göra under din praktiktid?

– Jag har fått vara med inom många olika områden, några exempel är inventering av trafikskyltar inom centralorten, deltog på besiktningen av det nya Sportcentret och fick se hur det går till, varit delaktig i att ta fram förberedande dokument till bland annat en vattentjänstplan, markprojektering för ett nytt industriområde. De erfarenheter jag fått tar jag med mig till mitt framtida arbete.

Vilka lärdomar tar du med dig från tiden hos oss?

– Några saker jag reflekterat över är att personalen på samhällsbyggnadskontoret behöver ha kunskap inom många olika områden, de har en stor strävan och vilja att kommunen ska vara attraktiv att leva och bo i, de har många bra idéer och förslag men ofta tar det lång tid då beslutsprocessen är lång.

Skulle du rekommendera andra att göra praktik på Älvsbyns kommun?

– Ja, absolut! Alla som jag mött under dessa veckor har varit väldigt inbjudande, hjälpsamma och trevliga. Tack för den här tiden!

Pontus Andersson. Foto: Robin Nilsson

Pontus Andersson. Foto: Robin Nilsson

Pontus Andersson

Under sitt sista år på Luleå tekniska universitets samhällsbyggnadsutbildning gjorde Pontus Andersson sin praktik på kommunens Samhällsbyggnadskontor.

Vad fick dig att söka praktik på just Älvsbyns kommun?

– Jag kände att inom en kommun så får man en större insyn på flera olika aspekter då en kommun oftast står i centrum för samhällsbyggsrelaterade projekt och uppgifter. Så att få ha praktik på en kommun kände jag kunde ge mig största mängden kunskap inom ämnet. Sen så bor jag ju i Älvsbyn så det var ju självklart att jag då sökte praktik här.

Vad har du fått göra under din praktiktid?

– I början så fick jag för det mesta bara sitta i en massa möten med min handledare för att kunna få en förståelse om vad som försiggår och vad hon håller på med. Därefter så fick jag börja ta del av lite olika uppdrag. Jag har även fått ta fram statistik och liknande undersökningar och fått beräkna lite förarbete till det nya industriområdet i Vistträsk. Jag har även fått vara med på besiktningen för det nya sportcentrumet här i Älvsbyn. Så jag har fått göra en stor mängd med varierande arbeten.

Vilka lärdomar tar du med dig från tiden hos oss?

– Om det är en sak som jag har lärt mig här så är de att det tar mycket längre tid att göra vissa arbeten än vad man kan tro. Och med så mycket olika uppgifter och projekt som ska göras så kan det ibland bli väldigt mycket och lite svårt att hinna med allt. Jag har då även såklart fått en större inblick i hur kommuner fungerar både internt, men även hur dem samarbetar med andra.

Skulle du rekommendera andra att göra praktik på Älvsbyns kommun?

– Ja, ifall man vill jobba i ett samhällsrelaterat yrke så kan det vara väldigt hjälpsamt att få ha haft praktik på en kommun. Man får en sådan stor inblick i hur allt funkar och det kan vara väldigt positivt i både ett CV, men också som allmän kunskap att kunna.

Linda Jussi. Foto: Privat

Linda Jussi. Foto: Privat

Linda Jussi

En av dem som valt att förlägga sin praktik på Älvsbyns kommun är Linda Jussi från Alvik, som startade sin praktik den 10 oktober 2022. Tidigare har hon läst till beteendevetare på Luleå tekniska universitet. Sedan september 2021 studerar hon till kompetenskoordinator mot rekrytering på Yrkeshögskolan i Piteå.

– Jag jobbar nu på socialförvaltningen inom missbruksvården i Luleå. Tanken var att när jag började plugga skulle jag göra något helt annat, inom HR. Det är inte helt borta utan tanken är att jag ska bli någonting mitt emellan. Men jag har inte bestämt mig än.

Vad fick dig att söka praktik i just Älvsbyn?

– Det här är praktik nummer två, eller Lärande i arbete (LIA) som det heter. Min första hade jag på min nuvarande arbetsplats i Luleå. Där har jag fått ganska bra koll på socialförvaltningen och hur det ser ut där. I min andra LIA kände jag att jag ville vara i en annan kommun och se hur det ser ut där. Då tänkte jag framför allt på Älvsbyn, som är en mindre kommun. Det är intressant att se skillnaderna mellan de båda.

Vad har du fått för intryck av Älvsbyns kommun sen du började praktiken?

– Jag har arbetat mycket hemifrån under praktiken så jag har inte varit så mycket på plats här, men en sak som jag har tänkt på är att alla hälsar och småpratar med varandra. Atmosfären är ganska mysig här.

Vad har du fått göra under din praktiktid?

– Jag gör min LIA-praktik kopplat till social hållbarhet utifrån ett medarbetarperspektiv. Det är en liten del i kommunens stora hållbarhetsarbete ”hållbar tillväxt” som pågår. Just nu gör jag en nulägesanalys där jag sitter och arbetar mycket med statistik.

Emil Eriksson. Foto: Robin Nilsson

Emil Eriksson. Foto: Robin Nilsson

Emil Eriksson

Under sitt tredje år på statsvetenskapsprogrammet på Luleå tekniska universitet gjorde Emil sin praktik hösten 2021 på Älvsbyns kommun, under handledning av kommunchef Anna Lindberg. Under sin praktiktid fick han en större inblick i hur arbetet på en kommun fungerar, både den politiska sidan samt tjänstemannasidan.

Hej Emil, läget?

– Det är bara bra med mig.

Du gjorde din praktik under tiden du studerande på LTU, vilket program läste du?

– Jag läste statsvetenskapsprogrammet på kandidatnivå.

Vad gjorde att du ville praktisera på en kommun?

– En statsvetenskapsexamen brukar för många leda till ett arbete inom offentlig sektor. Att praktisera på en kommun valde jag därför att jag därmed kunde tillskansa mig erfarenheter och inblick i en ganska typisk framtida arbetsplats.

Kan du berätta litegrann om vad du fick göra under din tid här?

– Jag fick arbeta med lite olika kommunövergripande frågor. Bland annat delta i utredningsarbete, och framtagande av underlag till en uppdaterad fullmäktigeutbildning ämnad för de förtroendevalda. Därutöver har jag deltagit i lite övrigt, exempelvis suttit med på styrelse- och fullmäktigesammanträden och ungdomstinget.

Vilka lärdomar tar du med dig från tiden hos oss?

– Praktiken har bland annat medfört att man fått en god inblick i hur kommuner fungerar och styrs, både ur ett tjänstemanna- och politiskt perspektiv. Dessutom har det varit intressant att få följa ärendens gång, från utredning till dess att det presenteras för politiken.

Skulle du rekommendera andra att göra praktik på Älvsbyns kommun?

– Ja det gör jag absolut. Praktiktiden har varit både rolig och lärorik. Att bekanta sig med kommunal verksamhet kan dessutom vara en god inspirationskälla till de som inte ännu bestämt sig för ett uppsatsämne, även om mitt eget examensarbete visserligen behandlade annat. Ett väldigt trevligt bemötande från samtliga i personalen är ej att förglömma.

Och vi är ju nyfikna, vad gör du nu?

– Just nu arbetar jag mina första dagar hos Region Norrbotten där jag fått anställning som handläggare/nämndsekreterare.