Möt våra praktikanter

Teorilärandet bakom skolbänken är i all sin ära en viktig del i skolelevernas utbildning. Men praktik, eller verksamhetsförlagd utbildning, är minst sagt lika viktigt. Det är under den tiden som eleverna får lära sig hur en verksamhet fungerar, hur arbetslivet ser ut och hur man tillämpar det som man lärt sig i skolan ute i verkligheten. Här kan du läsa om några som har gjort praktik på Älvsbyns kommun.

Emil Eriksson. Foto: Robin Nilsson

Emil Eriksson. Foto: Robin Nilsson

Emil Eriksson

Under sitt tredje år på statsvetenskapsprogrammet på Luleå tekniska universitet gjorde Emil sin praktik hösten 2021 på Älvsbyns kommun, under handledning av kommunchef Anna Lindberg. Under sin praktiktid fick han en större inblick i hur arbetet på en kommun fungerar, både den politiska sidan samt tjänstemannasidan.

Hej Emil, läget?
– Det är bara bra med mig.

Du gjorde din praktik under tiden du studerande på LTU, vilket program läste du?
– Jag läste statsvetenskapsprogrammet på kandidatnivå.

Vad gjorde att du ville praktisera på en kommun?
– En statsvetenskapsexamen brukar för många leda till ett arbete inom offentlig sektor. Att praktisera på en kommun valde jag därför att jag därmed kunde tillskansa mig erfarenheter och inblick i en ganska typisk framtida arbetsplats.

Kan du berätta litegrann om vad du fick göra under din tid här?
– Jag fick arbeta med lite olika kommunövergripande frågor. Bland annat delta i utredningsarbete, och framtagande av underlag till en uppdaterad fullmäktigeutbildning ämnad för de förtroendevalda. Därutöver har jag deltagit i lite övrigt, exempelvis suttit med på styrelse- och fullmäktigesammanträden och ungdomstinget.

Vilka lärdomar tar du med dig från tiden hos oss?
– Praktiken har bland annat medfört att man fått en god inblick i hur kommuner fungerar och styrs, både ur ett tjänstemanna- och politiskt perspektiv. Dessutom har det varit intressant att få följa ärendens gång, från utredning till dess att det presenteras för politiken.

Skulle du rekommendera andra att göra praktik på Älvsbyns kommun?
– Ja det gör jag absolut. Praktiktiden har varit både rolig och lärorik. Att bekanta sig med kommunal verksamhet kan dessutom vara en god inspirationskälla till de som inte ännu bestämt sig för ett uppsatsämne, även om mitt eget examensarbete visserligen behandlade annat. Ett väldigt trevligt bemötande från samtliga i personalen är ej att förglömma.

Och vi är ju nyfikna, vad gör du nu?
– Just nu arbetar jag mina första dagar hos Region Norrbotten där jag fått anställning som handläggare/nämndsekreterare.

Linda Jussi. Foto: Privat

Linda Jussi. Foto: Privat

Linda Jussi

En av dem som valt att förlägga sin praktik på Älvsbyns kommun är Linda Jussi från Alvik, som startade sin praktik den 10 oktober 2022. Tidigare har hon läst till beteendevetare på Luleå tekniska universitet. Sedan september 2021 studerar hon till kompetenskoordinator mot rekrytering på Yrkeshögskolan i Piteå.

– Jag jobbar nu på socialförvaltningen inom missbruksvården i Luleå. Tanken var att när jag började plugga skulle jag göra något helt annat, inom HR. Det är inte helt borta utan tanken är att jag ska bli någonting mitt emellan. Men jag har inte bestämt mig än.

Vad fick dig att söka praktik i just Älvsbyn?

– Det här är praktik nummer två, eller Lärande i arbete (LIA) som det heter. Min första hade jag på min nuvarande arbetsplats i Luleå. Där har jag fått ganska bra koll på socialförvaltningen och hur det ser ut där. I min andra LIA kände jag att jag ville vara i en annan kommun och se hur det ser ut där. Då tänkte jag framför allt på Älvsbyn, som är en mindre kommun. Det är intressant att se skillnaderna mellan de båda.

Vad har du fått för intryck av Älvsbyns kommun sen du började praktiken?

– Jag har arbetat mycket hemifrån under praktiken så jag har inte varit så mycket på plats här, men en sak som jag har tänkt på är att alla hälsar och småpratar med varandra. Atmosfären är ganska mysig här.

Vad har du fått göra under din praktiktid?

– Jag gör min LIA-praktik kopplat till social hållbarhet utifrån ett medarbetarperspektiv. Det är en liten del i kommunens stora hållbarhetsarbete ”hållbar tillväxt” som pågår. Just nu gör jag en nulägesanalys där jag sitter och arbetar mycket med statistik.

Senast uppdaterad 2022-12-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.