Hemsjukvård

Hemsjukvård i Älvsbyns kommun

Kommunerna i Norrbotten har  ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården.

Kollagebild. Foto: Anders Alm

Foto: Anders Alm

Vad innebär detta?

Regionen ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av specialistfunktioner. Hälsocentraler och jourcentraler har öppet som vanligt och tar emot patienter för besök och behandling. De som är i behov av hälso- och sjukvård ska i första hand vända sig till länets hälsocentralen. När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälsocentralen kan man få hjälp i hemmet.

Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/ sjukgymnast.

Det gäller:

  • personer som är 18 år och äldre
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • både planerade och oplanerade besök i hemmet, inklusive rehabilitering och habilitering
  • förskrivning av hjälpmedel
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning

Vad betyder det för dig?

Kontakterna med din läkare fortsätter som tidigare. Uppgifter som idag utförs i hemmet av distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/ sjukgymnast från landstinget utförs i fortsättningen av kommunens hemsjukvård. Där arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster.

Trygg och säker vård

Hälso- och sjukvården i hemmen ska vara trygg och säker dygnet runt. Vården ska utgå från den enskildes behov och livskvalitet. Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar. Insatserna ska stödja patientens/brukarens självständighet.

För mer information, kontakta Älvsbyns kommun:

Annelee Mickelsson, enhetschef. Telefon: 0929-174 14. Annelee.Mickelsson@alvsbyn.se

Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Telefon: 0929-172 58. Annika.Nilsson@alvsbyn.se

Agneta Åkerström, medicinskt ansvarig för rehabilitering. Telefon: 070-600 38 23
Agneta.Akerstrom@alvsbyn.se

Telefontider vardagar 08.00 – 09.00:

Leg. distriktssjuksköterska/sjuksköterska. Telefon: 0929-170 80.
Leg. arbetsterapeut. Telefon: 0929-170 32.
Leg. fysioterapeut/ sjukgymnast. Telefon: 0929-170 87.

Kvällar, helger och helgdagar går det bra att ringa telefonnummer 1177 – det nationella telefonnumret för råd om vård dygnet runt.

Läs mer på www.nllplus.se