Förbud och poliskontroller vid ishallen

Publicerad: 2019-09-16


Trafiksituationen har under flera års tid varit farlig och dålig vid ishallen där skolskjutsar och bilar ska lämna av och hämta elever.Läs mer ›

Hög svarsfrekvens i årets medarbetarenkätsundersökning

Publicerad: 2019-09-16


Vart tredje år genomförs en undersökning i den kommunala verksamheten i form av medarbetarenkät för både de anställda och cheferna. Frågorna berör samtliga enheter i kommunen och handlar om arbetsmiljön, ledarskap, hälsa och arbetssituationen på arbetsplatsen.Läs mer ›

Samråd om detaljplan för fastigheten Älvsbyn 24:39 och del av Älvsbyn 24:1 på Altuna industriområde

Publicerad: 2019-09-13


Detaljplanen finns utställd under perioden 2019-09-13 – 2019-10-04 på Miljö- och byggkontoret. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunens webbplats under samrådstiden.Läs mer ›

Öppna träffpunkten Hösten 2019

Publicerad: 2019-09-11


Nu startar vi om med den Öppna träffpunkten på fluxens dagverksamhet. Läs mer ›

En ny allergi- och specialkostblankett ska lämnas för läsåret 19/20

Publicerad: 2019-08-27


-x-x-x- Mycket viktigt att veta är att en ny allergi- och specialkostblankett för läsåret 19/20 ska lämnas in. -x-x-x- Information och blankett för Allergi – och specialkost barn-elever Information och blankett för Allergi – och specialkost Pedagoger -x-x-x-Läs mer ›

Utlottning av gamla skyltar

Publicerad: 2019-08-22


På nästa näringslivsfrukost fredag den 20 september lottar vi ut våra gamla digitala infoskyltar/evenemangsskyltar.Läs mer ›

Kommunen vill köpa mark

Publicerad: 2019-08-22


När nya företag vill etablera sig behöver kommunen kunna erbjuda mark att bygga på. Det kommer också att behövas mer planlagd mark för flerbostadshus, skolor, kontor och service samt friluftsområden när befolkningen ökar. Därför har kommunen gått ut med ett pressmeddelande om att få köpa mark.Läs mer ›

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Publicerad: 2019-08-20


Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Läs mer ›

Eldningsförbudet upphör

Publicerad: 2019-08-14


Den 12 augusti klockan 13.00 upphör eldningsförbudet i Älvsbyn. I och med detta är det nu tillåtet att göra upp eld på utsatta grillplatser eller dylikt.Läs mer ›

Älvsbyns kommun satsar på att förbättra rehabiliterings- och sjukskrivningsarbetet

Publicerad: 2019-08-13


– Vi försöker göra en kraftansträngning i vårt arbete kring rehabilitering och sjukskrivningar, säger HR-chef Anna-Karin Andersson.Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.