Radon

Radonbidrag

Det går inte längre att söka radonbidrag.

Fakta om radon

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas ädelgasen radon. Radium finns i mark, vissa byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Radon är lukt- och smakfri och syns inte. Av radon bildas radondöttrar som är små radioaktiva partiklar.

När man andas in luft som innehåller radondöttrar fastnar en del av dem i lungorna där de kan bidra till att lungcancer uppkommer. Strålskyddsinstitutet beräknar att cirka 500 personer per år dör i lungcancer orsakad av radon. Risken att få cancer är större för den som är rökare. Ju längre tid man vistas i radonhus och ju högre halter man utsätts för, desto större är hälsorisken.

Berggrund och jordlager som innehåller radium avger radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan komma in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radondotterhalter i inomhusluften.

Byggmaterial som innehåller radium kan också avge radon till inomhusluften. Ett material som innehåller mycket radium är alunskifferbaserad blågrå lättbetong – ”blåbetong” – som tillverkades fram till mitten av sjuttiotalet.

Dricksvatten från bergborrade brunnar kan också innehålla radon som sprids till inomhusluften när man spolar vatten.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information om radon.

Ackrediterade laboratorier, på Swedacs webbplats

Du kan kontakta samhällsbyggnadskontoret om du vill ha mer information om radon i hus. Ring kommunens växel; 0929-170 00 och fråga efter en miljöinspektör.

Senast uppdaterad 2022-12-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.