Prövning

Prövning är till för dig som saknar eller vill höja betyg i ett ämne eller en viss kurs. Prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen hos Vuxenutbildningen.

Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov. Någon undervisning ingår inte i prövningen. Efter genomförd prövning sätter läraren ett betyg med utgångspunkt i vad du kan vid prövningstillfället.

Vuxenutbildningen tar ut en avgift på 500 kr per kurs.

Prövningen är kostnadsfri om du har fått betyget F på den kurs prövningen gäller inom ramen för kommunal vuxenutbildning (gäller även IG i motsvarande kurser i gamla systemet).

Om du är intresserad att göra en prövning kontaktar du studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Senast uppdaterad 2021-01-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.