Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär
Även kallat laglighetsprövning. Handlar om huruvida beslutet strider mot lag eller annan författning, tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter och så vidare. Sådana besvär (överklagan) får bara göras av en kommunmedlem*. Ett kommunalbesvär ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Älvsbyns kommuns officiella anslagstavla finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/anslagstavla-officiell

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

* Kommunmedlem* är enligt den svenska kommunallagen från 1991 den som antingen

  1. är folkbokförd i kommunen
  2. skall betala kommunalskatt i kommunen (för närvarande är det bara de som är folkbokförda i kommunen som betalar kommunalskatt där, men kommunallagen är skriven så att den också ska fungera om skattelagstiftningen ändras)
  3. äger fast egendom (mark) i kommunen

Förvaltningsbesvär

Kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas.

Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till kommunen. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

 

Senast uppdaterad 2017-12-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.