Energi och klimat

Klimatet i Älvsbyns kommun nu

Atmosfären blir allt varmare över tid. Det gäller både globalt och här i Älvsbyns kommun. Vid SMHI:s mätstation ”Älvsbyn A” mäts successivt allt högre lufttemperaturer upp. Skillnaden märks tydligt om man räknar ut medelvärdet på alla de temperaturer som mätts upp på platsen under flera på varandra följande 30-årsperioder. Under 30-årsperioden 1961-1990 var den normala årsmedeltemperaturen i Älvsbyn 0,5 °C.  Under 30-årsperioden 1991-2020 var den normala årsmedeltemperaturen här 1,6 °C enligt senaste data från SMHI. Det är 1,1 graders ökning. En grads skillnad i årsmedeltemperatur motsvarar skillnaden i klimat mellan Älvsbyn och Arjeplog.

Årsmedeltemperaturen för hela kommunen är en aning lägre än vad som angivits ovan: 0,3 °C för 30-årsperioden 1961-1990. Det beror på att den östra delen av kommunen där Älvsbyns tätort ligger är lite varmare än den västra delen av kommunen.

Normal årsmedeltemperatur i Älvsbyn för 4 successiva 30-årsperioder ökar över tid

 

Klimatet i Älvsbyns kommun i framtiden

SMHI använder klimatmodeller för att beräkna hur klimatet kan komma att förändras under resten av seklet. Hur stor förändringen faktiskt blir i verkligheten beror främst på om och hur mycket växthusgasutsläppen fortsätter att öka under kommande decennier. I en ny rapport, Framtidsklimat i Älvsbyns kommun – SMHI Rapport nr 2020/71, har SMHI räknat på två olika framtidsscenarier som kallas RCP4.5 och RCP8.5. I scenario RCP4.5 bedriver både Sverige och andra länder en kraftfull klimatpolitik med effektiva åtgärder som gör att koldioxidutsläppen bara ökar något jämfört med dagens nivå och kulminerar omkring år 2040. I scenario RCP8.5 fortsätter både Sverige och andra länder att ligga på samma nivå av klimatpolitik som i nuläget, koldioxidutsläppen ökar kraftigt till tre gånger större utsläpp än dagens vid år 2100 och dessutom ökar metanutsläppen kraftigt.

Generellt blir klimatet varmare, särskilt vintrarna. Längre värmeböljor sommartid kan bli ett ökande hälsoproblem. Vegetationsperioden blir längre. Antalet dagar med snötäcke minskar kraftigt. Nederbörden ökar när luften blir varmare, men det gör även avdunstningen. Både skyfall och torka förväntas därför utgöra ökande problem i framtiden. Skillnaderna i klimat mellan de två scenarierna är under de närmaste decennierna inte så stor men blir allt mer drastisk mot slutet av seklet.

Några exempel på hur klimatet i Älvsbyns kommun kan komma att förändras under resten av detta sekel. Slutet av seklet avser 30-årsperioden 2069-2098.

Årsmedeltemperatur

Uppmätt 1961-1990: +0,3 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: +4,0 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: +6,2 °C

 

Medeltemperatur under vintern (december-februari):

Uppmätt 1961-1990: -12,4 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: +5,2 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: +8,1 °C

 

Vegetationsperiodens längd:

Uppmätt 1961-1990: 144 dagar i genomsnitt

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: ca 172 dagar i genomsnitt

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: ca 191 dagar i genomsnitt

 

Årsmedelnederbörd:

Uppmätt 1961-1990: 582 mm i genomsnitt

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: ca +21 procent

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: ca +35 procent

 

Antal dagar per år med snö som innebär goda förhållanden för skid- och skoteråkning (minst 20 mm vatteninnehåll) :

Uppmätt 1961-1990: 140-160 dagar

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: ca 80 dagar

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: ca 40 dagar i östra delen och ca 80 dagar i västra delen av kommunen

 

Lokal energianvändning och lokala växthusgasutsläpp

År 2021 fastställde kommunfullmäktige Älvsbyns kommuns senaste energi- och klimatstrategi med nya lokala energi- och klimatmål. Den nya lokala målen är baserade på de nationella energi- och klimatmålen men anpassade för lokala förhållanden. Målen gäller energianvändning och växthusgasutsläpp som sker lokalt inom kommunens geografiska gränser. Älvsbyns energi- och klimatstrategi finns publicerad under styrdokument på kommunens webbsida:
(länk)

Utsläppsdata för uppföljning av de lokala energi- och klimatmålen kommer från Nationella emissionsdatabasen, energidata från Energiluppen och befolkningsdata från Statistiska centralbyrån.

Växthusgasutsläpp totalt uppdelat på sektorer inom Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

Användning av fossila bränslen uppdelat på transporter och övrigt inom Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

Utsläppsminskning växthusgaser totalt inom Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

Växthusgasutsläpp från transporter inom Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

Växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner inom Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

Utsläppsminskning växthusgaser från fordon inom Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

Energianvändning i Älvsbyns kommun uppdelat på sektorer t.o.m. 2018

Energieffektivitet i Älvsbyns kommun t.o.m. 2018

 

Senast uppdaterad 2021-05-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.