Individ och familj

Enheten Stöd till individ och familj består av flera olika verksamhetsområden. Läs mer via länkarna nedan:

» Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

» Barn- och familj

» Skadligt bruk och beroende

» Socialpsykiatri

» Alkoholtillstånd

Lagstiftning, Förutsättningarna för enheten Stöd till individ och familj och myndighetsutövningen regleras av en mängd lagar, bland andra – Socialtjänstlagen (SOL) – Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) – Föräldrabalken (FB) – Brottsbalken (BrB).

Tystnadsplikt, Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter.

__________________________________________________________

Kontakt Enhetschef, Stöd till individ och familj Nataliya Nilsson
Tfn 0929 – 172 12
E-post: Nataliya Nilsson

Besöksadress Storgatan 27
Postadress: Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 00 vxl
Fax: 0929-174 01, Stöd till individ och familj

Senast uppdaterad 2020-04-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.