Individ och familj

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver stöd och hjälp. Du kan alltid vända dig till enheten Individ och familjeomsorgen för att få råd och stöd. Alla som arbetar på Individ och familjeomsorgen har tystnadsplikt. Uppgifter om dina personliga förhållanden är sekretessbelagda.

Via länkarna i menyn till vänster hittar du kontaktinformation till Individ och familjeomsorgen.

Våra öppettider

Måndag till fredag klockan 08.00 – 16.00

Helgdagar kan påverka öppettiden

Reception

Om du vill komma i kontakt med socialtjänsten kan du besöka vår reception på socialkontoret. Här kan du bland annat få hjälp med att göra ansökan eller lämna in ansökan om ekonomiskt bistånd.

Receptionens öppettider

Måndag till fredag kl. 10.00 – 12.00
Helgdagar kan påverka öppettiden

Besöksadress

Individ och familjeomsorgen

Storgatan 25, plan 3

Socialjour

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du via 112 få kontakt med socialtjänstens myndighetsjour.

Läs mer om socialtjänstens olika verksamhetsområden via länkarna nedan:

» Barn- och familj

» Dödsboanmälan

» Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

» Personligt ombud

» Psykisk hälsa

» Missbruk och beroende

» Socialpsykiatri/LSS

» Våld i nära relation

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Den senaste tidens desinformationskampanj där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete, bland annat i sociala medier, har ökat behovet av korrekt information.
Därför har Socialstyrelsen sammanställt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och på flera andra språk.
Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, på svenska, arabiska, ryska och engelska.

Information om svensk socialtjänst på flera språk hos Socialstyrelsen

_________________________________________________________

Kontakt

Enhetschef, IFO Individ och familjeomsorgen, Eleonor Linder
Telefon: 0929-172 12
E-post: Eleonor Linder
Besöksadress: Storgatan 25, plan 3
Postadress: Älvsbyns kommun, IFO Individ och familjeomsorgen, Storgatan 27, 942 85 Älvsbyn
Fax: 0929-174 01, IFO  Individ och familjeomsorgen.