Individ och familj

Individ- och familjeomsorgens verksamhet är indelad i enheterna Arbete och Integration , Barn och Familj samt Ensamkommande flyktingbarn (EKB).

Arbete och Integration

Enheten svarar för arbetsmarknadsfrågor, integration, ekonomiskt bistånd och insatser och stöd till personer med missbruk. Vidare handläggs också ärenden om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Enheten är även tillsynsmyndighet över alkoholtillstånd.

Barn- och Familjeenheten
Barn- och Familjeenheten är ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Enheten erbjuder barn och familjer rådgivning och stöd i pedagogiska, sociala och andra livsfrågor. Målgruppen är ”barn som far illa eller riskerar att fara illa” i åldern 0-20 år.

Ensamkommande flyktingbarn (EKB/UTSLUSS)
UTSLUSS-verksamheten arbetar med ungdomarnas (18-21 år) hela livssituation. Centrala delar är boende, skolgång, ekonomi, det svenska språket och kulturen. Organisatoriskt är Utsluss-verksamheten en enhet under kommunstyrelsen och har IVO som tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad 2018-08-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.