Hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunen skall enligt 12 § i SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453).

Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten.

Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende.

Kommunen ska även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade i samband med sådan hälso- och sjukvård som omfattas av kommunens vårdansvar.

I kommunernas hälso- och sjukvård, enligt kap 12, §3, ingår inte sådan vård som meddelas av läkare.

Enligt kap 11, §4 HSL 2017:30 ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Uppdraget finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80 kap 4, §6.

Länk

Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdsförordningen
Ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, 2011:9
Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, SOSFS 2009:6

Senast uppdaterad 2022-08-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.