Inkomna medborgarförslag 2020-2024

2024

 

2023

Arvoden motsvarande medellönen i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Att begränsa exproprieringen av privat egendom i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Att bygga en ny förskola med tillagningskök
Medborgarförslag
Beslut

Att fokusera på lagstadgad verksamhet – Fritid och kultur
Medborgarförslag
Beslut

Att fokusera på lagstadgad verksamhet – Näringslivsutveckling
Medborgarförslag
Beslut

Att förenkla vardagen för individ och företag
Medborgarförslag
Beslut

Att inte göra barnen på timmersvansen döva
Medborgarförslag
Beslut

Att inte ha fallskärmar för förtroendevalda
Medborgarförslag
Beslut

Att kommunfullmäktige beslutar om gruvbrytning i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Att legalisera skjutvapen i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Att motarbeta planekonomi
Medborgarförslag
Beslut

Att slippa public service-avgiften
Medborgarförslag
Beslut

Att öka tryggheten i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Bättre budget, bättre löner
Medborgarförslag
Beslut

Bättre ekonomi i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Bättre parkeringssituation vid Timmersvansens förskola
Medborgarförslag
Beslut

Förenklat tillståndsförfarande inom detaljplanerat område
Medborgarförslag
Beslut

God ekonomisk hushållning
Medborgarförslag
Beslut

Gällande demensvården av yngre demenssjuka
Medborgarförslag
Beslut

Lokalt företagande
Medborgarförslag
Beslut

Om öppna kommunstyrelsemöten för allmänheten
Medborgarförslag
Beslut

Säkrad rätt till att skriva medborgarförslag
Medborgarförslag
Beslut

Sänkta kostnader för älvsbyborna – energi
Medborgarförslag
Beslut

Särgymnasie i kommunen
Medborgarförslag
Beslut

Trafikljus
Medborgarförslag
Beslut

Tydlighet gällande medborgarförslag
Medborgarförslag
Beslut

2022

Att Åsens motionsspår plogas upp vintertid
Medborgarförslag
Beslut

Fluxen som utmärkt mötesplats för daglediga Älvsbybor
Medborgarförslag
Beslut

2021

Bygg driving range i Älvsbyn
Medborgarförslag
Beslut

Om att göra promenadstråk av gamla järnvägen
Medborgarförslag
Beslut

Gällande hundkappbanan Kanis
Medborgarförslag
Beslut

Om porrfilter på alla kommunens nätverk
Medborgarförslag
Beslut

Om att införa taktil massage på Nyberga
Medborgarförslag
Beslut

Angående Hundkappen på Kanisbanan
Medborgarförslag
Beslut

Om simskola
Medborgarförslag
Beslut publiceras efter 11 april

Lekpark i Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

Återinför det fjärde gymnasieåret för NIU-utbildningen
Medborgarförslag
Beslut

Multiarena utanför Älvåkraskolan
Medborgarförslag
Beslut

Skaffa en massage-, terapi-, mindfullness-, återhämtningsfåtölj till Nyberga
Medborgarförslag
Beslut

Isbana och lampor i Lomtjärnsparken
Medborgarförslag
Beslut

Avbryt inrättande av gemensamhetsanläggning och bildande av samfällighetsförening Trångforsvägen Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

2020

Flytt av gamla häktet till kyrkmalmen
Medborgarförslag
Beslut

Enklare gångväg efter Korsträskbäcken
Medborgarförslag
Beslut

Om omvärld och samverkan
Medborgarförslag
Beslut

Vid anläggning av GC-vägar, göra gångkant med mjukare material på var sid om vägen
Medborgarförslag
Beslut

Lekpark i Vistträsk
Medborgarförslag
Beslut

Lekpark i Tväråbygden (Salberg, Tvärån och Svedjan)
Medborgarförslag
Beslut

Fängelset vid Selholmen renoveras och görs om till vandrarhem
Medborgarförslag
Beslut

Aktivitetsområden som inbjuder till aktiviteter och rörelse för stora och små
Medborgarförslag
Beslut

Gångbro över Korsträskbäcken
Medborgarförslag
Beslut

Senast uppdaterad 2023-12-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.