Ansvarsnämnden

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig myndighet med uppgift att utreda och besluta i ärenden som gäller yrkesutövare inom allmän och privat hälso- och sjukvård. Nämnden kan inte ta upp ärenden på eget initiativ. Verksamheten regleras i Patientsäkerhetslagen.

Nämnden består av en ordförande som skall vara jurist med erfarenhet som domare och åtta ledamöter med särskild insikt i hälso- och sjukvården. Ledamöterna utses av regeringen för en period på tre år.

En patient som anser sig blivit felbehandlad kan anmäla personal inom hälso- och sjukvårdens område.

Anmälan till HSAN kan göras av följande

  • Patienten själv eller om patienten inte själv kan anmäla saken kan anmälan göras av en närstående
  • Socialstyrelsen

Lagstöd

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Länk

HSAN

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.