Livsmedel

Livsmedelslagstiftningens övergripande syfte är att skydda konsumenter mot skadliga livsmedel, säkerhetsställa att konsumenten inte blir lurad samt att det ska vara konkurrensneutralitet genom att det är lika för alla. Alla som säljer eller på något annat sätt hanterar livsmedel ska vara registrerade hos kommunen som en livsmedelsverksamhet.

Vad är livsmedel?

Enligt lagen är livsmedel allt vi äter och dricker, det inkluderar tuggummi, dricksvatten och kosttillskott med undantag för läkemedel.

Offentlig kontroll
Livsmedelsverket har tagit fram normer för hur kontroll av livsmedel ska utföras. Miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun har fått i uppdrag att kontrollera att alla verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen följer aktuell lagstiftning gällande livsmedel. Kontrollen sker nästan alltid oanmäld och innefattar inspektion, revision, granskning av egenkontroll och provtagning.

Extra offentlig kontroll
En extra offentlig kontroll är när en avvikelse från lagstiftningen kräver en uppföljning och ett återbesök inom en månad. Vid en extra offentlig kontroll tillkommer en avgift som livsmedelsföretagaren får betala utöver den årliga kontrollavgiften.

Taxa för 2019
Engångsavgift för registrering: 1110 kr
Timtaxa offentlig kontroll: 1110 kr
Timtaxa extra offentlig kontroll: 1025 kr

Senast uppdaterad 2019-04-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.