Livsmedel

Livsmedelslagstiftningens övergripande syfte är att skydda konsumenter mot skadliga livsmedel, säkerhetsställa att konsumenten inte blir lurad samt att det ska vara konkurrensneutralitet genom att det är lika för alla. Alla som säljer eller på något annat sätt hanterar livsmedel ska vara registrerade hos kommunen som en livsmedelsverksamhet.

Vad är livsmedel?

Enligt lagen är livsmedel allt vi äter och dricker, det inkluderar tuggummi, dricksvatten och kosttillskott med undantag för läkemedel.

Offentlig kontroll

Livsmedelsverket har tagit fram normer för hur livsmedelskontroll ska utföras. Samhällsbyggnadskontoret i Älvsbyns kommun har fått i uppdrag att kontrollera att alla verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen följer aktuell lagstiftning gällande livsmedel. Kontrollen sker nästan alltid oanmäld och innefattar inspektion, revision, granskning av egenkontroll och provtagning.

Taxa för 2023

Engångsavgift för registrering: 1205 kr
Timtaxa offentlig kontroll: 1205 kr
Uppföljande och/eller händelsestyrd kontroll: 1205 kr

Fr o m 1 april 2022 börjar miljö- och byggnämnden tillämpa efterhandsdebitering istället för årliga tillsynsavgifter för livsmedelskontroll. Det innebär att företagaren får en faktura efter varje tillsynsbesök för den nedlagda tiden i samband med inspektionen (förberedelse, besök och rapportskrivning).

Kontrollstatistik för 2021

Totalt antal kontroller 89
Oanmälda kontroller 65
Föranmälda kontroller 24
Planerade kontroller 66
Uppföljande kontroller 21
Händelsestyrd kontroll (med anledning av klagomål) 2
Andel kontroller med avvikelse 44%
Andel kontroller utan avvikelser 56%
Antal förelägganden 1
Antal förbud 1
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar 0

Senast uppdaterad 2023-01-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.