Livsmedel

Livsmedelslagstiftningens övergripande syfte är att skydda konsumenter mot skadliga livsmedel, säkerhetsställa att konsumenten inte blir lurad samt att det ska vara konkurrensneutralitet genom att det är lika för alla. Alla som säljer eller på något annat sätt hanterar livsmedel ska vara registrerade hos kommunen som en livsmedelsverksamhet.

Vad är livsmedel?

Enligt lagen är livsmedel allt vi äter och dricker, det inkluderar tuggummi, dricksvatten och kosttillskott med undantag för läkemedel.

Offentlig kontroll

Livsmedelsverket har tagit fram normer för hur livsmedelskontroll ska utföras. Samhällsbyggnadskontoret i Älvsbyns kommun har fått i uppdrag att kontrollera att alla verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen följer aktuell lagstiftning gällande livsmedel. Kontrollen sker nästan alltid oanmäld och innefattar inspektion, revision, granskning av egenkontroll och provtagning.

Taxa för 2021

Engångsavgift för registrering: 1125 kr
Timtaxa offentlig kontroll: 1125 kr
Uppföljande och/eller händelsestyrd kontroll: 1125 kr

Kontrollstatistik för 2020

Totalt antal kontroller 46
Oanmälda kontroller 24
Föranmälda kontroller 22
Planerade kontroller 34
Uppföljande kontroller 10
Händelsestyrd kontroll (med anledning av klagomål) 2
Andel kontroller med avvikelse 50%
Andel kontroller utan avvikelser 50%
Antal förelägganden 4
Antal förbud 1
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar 0

Senast uppdaterad 2021-10-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.