Livsmedelskontroll

Miljö- och byggkontoret utför regelbunden kontroll av livsmedel i Älvsbyn. Vår uppgift är främst att kontrollera att företagen skaffar sig och sedan följer lämpliga rutiner om till exempel hygien, handhavande av råvaror och färdiga produkter. I Älvsbyn har miljö- och byggkontoret kontrollansvar på ca 80 företag som arbetar med livsmedel.

Den kommunala kontrollen bedrivs enligt riktlinjer som ska garantera att företagen bedöms på samma sätt över hela landet. Livsmedelsinspektioner brukar ske oanmält för att vi vill se de faktiska förhållandena i verksamheten när vi kommer dit. De checklistor som används vid kontrollerna i Älvsbyn är framtagna av Livsmedelsverket. Varje checklista har en ”hjälpreda” som beskriver avvikelser för varje kontrollpunkt. Resultatet efter en livsmedelskontroll kan bli utan- eller med avvikelse. Vid konstaterade avvikelser från livsmedelslagstiftningen brukar man göra en uppföljning.

Egenkontroll

Enligt livsmedelslagen måste alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras ha egentillsyn, egenkontroll. Som verksamhetsutövare ansvarar du själv för egenkontrollen. Egenkontrollen innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Som verksamhetsutövare kan du göra ett skriftligt kontrollprogram som beskriver hur egenkontrollen går till och vad som kontrolleras. Exempel på vad som ska finnas med i kontrollprogrammet är rutiner för personalens hygien och utbildning. Andra exempel på rutiner är mottagning av varor, tillagning, märkning, städning och rengöring, uppföljning m m.

Avgift

Den som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet får betala en avgift på 1085 kr vid registreringen.

Livsmedelskontrollerna finansieras av en årlig avgift. Hur mycket livsmedelsföretagaren får betala i avgift beror på vilken riskklass man tillhör. Om du vill läsa mer om riskklassning kan du gå in på Livsmedelsverkets hemsida och läsa mer.

Taxan för livsmedelskontroll är beslutad av kommunfullmäktige och ligger i dagsläget på 1085 kr per timme vid planerad kontroll och 1005 kr per timme vid så kallad extra offentlig kontroll (t ex vid uppföljningar eller vid fall av matförgiftning). Den årliga avgiften gäller ett kalenderår. Om man lägger ner/överlåter sin verksamhet innan året är slut så får man inte tillbaka pengarna.

I kontrolltiden ingår den tid som miljöinspektören lägger ner på inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Kontrolltid som blir över från ett år sparas till nästa år.

 

Senast uppdaterad 2018-08-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.