Livsmedelskontroll

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att regelbundet utföra kontroller av livsmedelsanläggningar i Älvsbyns kommun. Vår främsta uppgift är att säkerställa att säker mat levereras till slutkonsument och att lagstiftningen följs. I Älvsbyns kommun finns ca 80 registrerade livsmedelsverksamheter.

Livsmedelskontroll sker oftast oanmält. Livsmedelsverket har tagit fram normer för hur kontrollerna ska utföras för att det ska bli så jämlikt som möjligt över hela landet.

Resultatet efter en livsmedelskontroll kan bli med eller utan avvikelse. Vid konstaterade avvikelser från livsmedelslagstiftningen görs alltid en uppföljning.

En kontroll innebär att Samhällsbyggnadskontoret säkerställer att verksamheten uppfyller lagkraven och följer sin egenkontroll. Om det finns brister kan Samhällsbyggnadskontoret ge dig tid att fixa bristerna, förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller i värsta fall förbjuda din verksamhet.

Kontrollavgift och riskklassificering

Alla livsmedelsverksamheter betalar en årlig avgift, en så kallad kontrollavgift. Utöver den årliga avgiften tillkommer det dessutom en engångsavgift för själva registreringen. Om en extra kontroll krävs tillkommer det ytterligare en avgift. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Den årliga kontrollavgiften ska motsvara den tid som i genomsnitt läggs på kontroll av livsmedelsverksamheten under ett år. För enklare verksamheter utförs inte kontroll varje år men man betalar ändå varje år. För enklare verksamheter sparas kontrolltimmarna ihop till en slags pott och sedan genomförs kontroll med ett intervall på exempelvis två eller tre år. I kontrolltiden ingår den tid som miljöinspektören lägger ner på inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Kontrolltid som blir över från ett år sparas till nästa år. Den årliga avgiften gäller ett kalenderår och om en verksamhet läggs ner/överlåtes innan året är slut sker ingen återbetalning.

Livsmedelsverksamheterna delas in i olika riskklasser beroende på vilken sorts hantering de har samt i vilken omfattning hanteringen sker. Man tar även hänsyn till om de livsmedel som hanteras ska serveras till känsliga konsumentgrupper. Läs mer om riskklassning på Livsmedelsverkets hemsida. 

Senast uppdaterad 2021-10-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.