Fiska

Passa på att fiska i våra fina vatten när du är i Älvsbyn. Nedan visas en sammanställning av våra mest populära fiskevatten med uppgifter om vilken typ av fisk som finns, vilket fiskekort som gäller och vem man kan kontakta för mer information.

Information:

Köp fiskekort online
www.pitealv.se
www.alvsbysportfiskeklubb.se
www.storforsenssportfiskeklubb.nu

Om du klickar på länken öppnas en fiskekarta som du kan skriva ut om du vill: Fiskekarta 2014 Älvsbyns kommun

God fiskelycka!

1. Varjisån,Vitbäcken
Vägbeskrivning: Beläget 40 km NV Älvsbyn väg 374.
Fiskarter: Öring, harr, abborre, sik, gädda och lax.
Övrigt: Vindskydd och eldstäder.
Fiskekortsförsäljning och info: www.inatur.se Gårdings Järnaffär 0929-557 50, OK/Q8 0929-102 63.

2. Långträsket
Vägbeskrivning: Beläget 16 km N Vidsel efter Haradsvägen.
Fiskarter: Öring, röding, harr, abborre och gädda.
Övrigt: Bilväg till sjön. Vindskydd och toaletter.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50
Info: Jerry Lindblom 0929-571 80, 070-539 31 20.
www.storforsenssportfiskeklubb.nu

3. Pite älv (Älvsby byamark)
Vägbeskrivning: Vid Pite älv i anslutning till centrala Älvsbyn.
Fiskarter: Öring, harr, lax, gädda, abborre och sik.
Övrigt: Fiskeområdet omfattar ca 1 km nedströms bron väg 94 till ca 5 km uppströms samma bro.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50, Gulf 0929-553 88.
Info: www.pitealv.se

4. Tväråns FVO
Vägbeskrivning: ca 10 km lång sträcka av Borgforsälven från Fällträsket ned till kommungränsen.
Fiskarter: Öring, harr och bäckröding. Gädda och abborre i selen.
Övrigt: Lättåtkomligt genom de vägar som finns i området. Vindskydd. Fritt fiske.
Info: Ebbe Häggström 0929-600 30 eller Kjell Engman 0929-600 52.

5. Granträsk FVO
Vägbeskrivning: 16 km S Älvsbyn.
Fiskarter: Abborre, gädda, brax, regnbåge och öring.
Övrigt: Området består av Granträsket, delar av Borgforsälven i anslutning till Granträsket, Lidträsket och ett antal mindre tjärnar som t ex Abborrtjärn med planterad regnbåge.
Fiskekortsförsäljning: Torgny Hällgren 0929-611 01, Gunnar Wiklund 0929-610 44, Roger Viklund 070-626 59 91, Sören Johansson 0929-610 05.
Info: Torgny Hällgren 0929-611 01, Gunnar Wiklund 0929-610 44, Roger Viklund 070-626 59 91, Sören Johansson 0929-610 05.

6. Arvidsträsk FVO
Vägbeskrivning: 15 km S Älvsbyn.
Fiskarter: Abborre, gädda, siklöja och öring.
Övrigt: Området består av inre och yttre Arvidsträsken samt sträcka Borgforsälven från utloppet ur yttre Arvidsträsket ned till gräns mot Granträsk FVO.
Fiskekortsförsäljning: Börje Pettersson 0929-630 71, Henrik Nyberg 0920-630 60.
Info: www.pitealv.se

7. Korsträsk
Vägbeskrivning: 7 km V Älvsbyn (väg 94).
Fiskarter: Gädda, abborre och mört.
Övrigt: Fritt sportfiske (spöfiske).
Info: Kaj Kottelin 073-18 39 582.

8. Snödbergstjärn, Björnbergstjärn m fl.
Vägbeskrivning: Ett tiotal tjärnar i anslutning till ”Kullnäsvägen”, väg mellan Kisträsk och Kullnäs.
Fiskarter: I Snödbergstjärn inplanterad regnbåge och öring. I Björnbergstjärn och Selaktjärn och övriga finns abborre och gädda.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50.
Info: www.sveaskog.se

9. Muskussjöarna
Vägbeskrivning: 18 km V Älvsbyn (väg 94).
Fiskarter: I sjöarna finns gädda, abborre, mört, lake. I bäckarna öring och bäckröding.
Övrigt: Området består av Ö och V Muskusträsket, Avan, Häbbersträsket, Muskusbäcken och Kvarnbäcken. Fritt sportfiske (spöfiske).
Info: Eilert Isaksson 070-524 94 68.

10. Manjärv FVO
Vägbeskrivning: 5 km S Vidsel efter väg mot Vistträsk.
Fiskarter: Öring, sik, gädda, mört och abborre.
Övrigt: Bra bilförbindelser ner till sjön. I fiskekortet ingår Manjärvsträsk och Grundträsket samt delar av Vistån.
Fiskekortsförsäljning: Per-Ragnar Norén 0929-320 68, Klas Norén 0929-138 03, 070-581 61 12, Kurt Norén 070-670 28 89.
Info: Per-Ragnar Norén 0929-320 68, Kurt Norén 070-670 28 89.
www.swedishlaplandfishing.com

11. Vistträsk FVO
Vägbeskrivning: 20 km V Älvsbyn (väg 94).
Fiskarter: Öring, harr, gädda och abborre.
Övrigt: I området ingår N Vistträsket, S Vistträsket samt delar av Vistån i anslutning till Vistträsksjöarna. Möjlighet att använda båt vid fiske finns. Kontakta Rolf Sjögren 0929-320 55.
Fiskekortsförsäljning: Rune Sjögren 0929-240 35, Tommy Södersten 0929-210 85, Victoria Kärrman070-218 23 36, Rolf Sjögren 0929-320 55.
Info: Rolf Sjögren 0929-320 55.

12. Djupträsket
Vägbeskrivning: Ca 30 km SV om Älvsbyn.
Fiskarter: Öring, röding och harr.
Övrigt: Vid sjön finns det en stuga samt vindskydd runt sjön. Båtar och husvagnsplatser.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50, Gulf 0929-553 88, www.fiskekort.se.
Info: Christer Hedman, Älvsbyns sportfiskeklubb 070-320 74 19.
www.alvsbysportfiskeklubb.se

13. Andersträsket, Storlidträsket, Sönnerstjärn
Vägbeskrivning: Ca 7 km SV Vistträsk.
Fiskarter: Öring, röding och regnbåge i Andersträsket och abborre i Sönnersttjärn.
Övrigt: Utplantering av fisk sker kontinuerligt under sommaren. Vindskydd.
Fiskekortsförsäljning: I fiskekortsautomat i Vistträsk (Vistbacka 33 vid badplatsen), OKQ8 0929-102 63, Gulf 0929-553 88 eller på www.fiskekort.se.
Info: På Land och Vatten 0929-211 66.
www.plov.se

14. Vistån
Vägbeskrivning: Lättåtkomligt fiske vid väg 94.
Fiskarter: Harr och öring.
Övrigt: Husvagnsuppställning, rastplatser och bivacker.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50, Gulf 0929-553 88.
Info: www.inatur.se

15. Naktetjärnarna
Vägbeskrivning: Nakteberget ca 40 km V Älvsbyn. Ca 2 km från väg.
Fiskarter: Öring och bäckröding.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50.
Info: www.inatur.se

16. Fällforsen
Vägbeskrivning: Ca 15 km NV Älvsbyn längs Pite älvs södra sida mot Vidsel.
Fiskarter: Lax, öring och harr.
Övrigt: Endast 4 fiskekort/dygn under tiden 19/6-30/8. Öring får ej avlivas.
Fiskekortsförsäljning: Gårdings Järnaffär 0929-55 750, www.fiskekort.se.
Info: www.pitealv.se

17. Piteälven
Vägbeskrivning: Uppströms Vidsel och förbi Storforsen. Vägar finns på båda sidorna av älven.
Fiskarter: Harr, öring, röding, sik, lake, gädda och abborre.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50, Gulf 0929-553 88, www.fiskekort.se.
Info:www.inatur.se
www.storforsenssportfiskeklubb.nu
www.pitealv.se

18. Stortjärn, Svarttjärn
Vägbeskrivning: N Gransel,Vidsel efter RFN-vägen.
Fiskarter: Regnbåge och abborre.
Övrigt: Klubbstuga, vindskydd, eldstäder och wc.
Fiskekortsförsäljning: OKQ8 0929-102 63, Gårdings Järnaffär 0929-557 50, www.fiskekort.se.
Info: www.storforsenssportfiskeklubb.nu


Om du är intresserad av övrigt sportfiske i Norrbotten, besök då gärna hemsidan www.swedishlaplandfishing.com, där du kan hitta mer information.
Fiske 2


Pite Älv Ekonomisk Förening bildades i september 1998 och har som målsättning att bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre fiske i Pite älvdal och medverka till att utveckla turism och besöksnäring baserad på sportfiske. I föreningen kan kommunerna längs älvdalen, bolag, företag, organisationer, föreningar och privata fiskerättsägare i området vara medlemmar.
Pite Älv Ekonomisk FöreningFiske 3

Senast uppdaterad 2017-03-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.