Markanvisning Leken 12

Älvsbyns kommun erbjuder möjlighet att genom direktanvisning anvisa mark för bostadsbyggande inom fastigheten Leken 12 i centrala Älvsbyn.

Detaljplanen för området tillåter byggande av flerbostadshus samt lokaler för handel, kontor och/eller mötesplatser.

För mer information klicka här.

Visionsidé för kvarteret Leken. Illustration Lisa Wallin, Visalisationer AB.

Illustration Lisa Wallin, Visalisationer AB.

Kontakt
Roger Tuomas
Chef, samhällsbyggnad och näringsliv
roger.tuomas@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 19