Tobak, alkohol och receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn på handel med tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Avgift för ansökan av tillstånd för tobaksförsäljning

Stadigvarande tillstånd                                  7020 kr
Tillfälligt tillstånd dag 1                                  3 510 kr
Tillfälligt tillstånd dag 2 – 4                         + 1 170 kr/dag

Tillsynsavgift för 2023

1. Enbart försäljning eller servering av folköl               2340 kr
2. Enbart försäljning av tobak                                2340 kr
3. Enbart försäljning av vissa receptfria läkemedel      2340 kr
4. Enbart försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare                                2340 kr
5. Enbart försäljning av tobaksfria nikotinprodukter    2340 kr

Två av ovanstående verksamheter (1-5)                        3510 kr
Tre av ovanstående verksamheter (1-5)                         4680 kr
Samtliga ovanstående verksamheter (1-5)                     5850 kr

Tobaksvaror

Tillståndsplikt för att sälja tobak

Du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunens Samhällsbyggnadskontor innan försäljningen startar. Försäljning av tobaksvaror får inte påbörjas innan ett beslut har fattats av kommuns Miljö-och byggnämnd. Tillståndsplikten gäller både för detalj- och partihandel.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak, exempelvis cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, piptobak, rulltobak, tuggtobak och snus.
För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret.

Ett egenkontrollprogram, anpassat för verksamheten, är ett krav för att ansökan om tillstånd ska anses vara komplett. Vägledning för egenkontrollprogram hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer under fliken försäljning tobak till vänster i listan.

Blanketter för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak finns här.

Alkoholtillstånd/Serveringstillstånd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillståndsgivning för och tillsyn av serveringstillstånd. Läs mer om Ansökan om alkoholtillstånd i fliken till vänster i listan.

Folköl – Öl klass II

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. I Älvsbyns kommun är det Samhällsbyggnadskontoret som handlägger anmälan och utför tillsyn för Miljö- och byggnämnden.

Läs mer om detaljhandel med folköl under fliken Anmälan om försäljning och servering av öl – klass II till vänster i listan.

Blanketter för anmälan om försäljning av folköl samt egenkontrollprogram finns här.

Receptfria läkemedel

En åldersgräns där köparen ska ha fyllt 18 år gäller även vid detaljhandel med vissa receptfria läkemedel som sedan november 2009 är tillåten i Sverige. I lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel finns regler om försäljningen. Miljö- och byggnämnden har tillsyn lokalt över försäljningen. Den som vill sälja receptfria läkemedel måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Mer information om detaljhandel med receptfria läkemedel samt blankett för anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 2023-01-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.