Tobak, alkohol och receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn på handel med tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Avgift för ansökan av tillstånd för tobaksförsäljning

För prövning av ansökan om stadigvarande tillstånd eller tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror är timavgiften 1170 kronor per timmes handläggningstid. Avgift tas ut även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs.

Tillsynsavgift för 2024

Älvsbyns kommun tillämpar efterhandsdebitering och timavgiften är 1170 kronor per timmes handläggningstid vid kontroll/tillsyn av försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter, tobaksfira nikotinprodukter, folköl, receptfria läkemedel.

Tobaksvaror

Tillståndsplikt för att sälja tobak

Den som vill sälja tobak måste först ansöka om tillstånd hos kommunens Samhällsbyggnadskontor, försäljning av tobaksvaror får inte påbörjas innan kommuns Miljö-och byggnämnd har beslutat om beviljat tillstånd. Tillståndsplikten gäller både för detalj- och partihandel.

Kravet på tillstånd gäller vid försäljning av tobak, exempelvis cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, piptobak, rulltobak, tuggtobak och snus.

Den som vill sälja elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter måste först göra en anmälan om försäljningen till Samhällsbyggnadskontoret. Försäljning får inte påbörjas före en anmälan har gjorts.

I samband med både ansökan eller anmälan ska ett egenkontrollprogram, anpassat för verksamheten, bifogas. Vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter ska egenkontrollprogrammet uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2019:20 (ändrad genom HSLF-FS 2024:4) om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

Vägledning för egenkontrollprogram hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer under fliken försäljning tobak till vänster i listan.

Blanketter för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak finns här.

Alkoholtillstånd/Serveringstillstånd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillståndsgivning för och tillsyn av serveringstillstånd. Läs mer om Ansökan om alkoholtillstånd i fliken till vänster i listan.

Folköl – Öl klass II

Den som vill bedriva detaljhandel med försäljning av folköl eller vill servera folköl i en registrerad livsmedelsanläggning ska först anmäla det till den kommun där försäljningen sker. Försäljning/servering av folköl får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts till kommunens Samhällsbyggnadskontoret.

Läs mer om detaljhandel med folköl under fliken Anmälan om försäljning och servering av öl – klass II till vänster i listan.

Blanketter för anmälan om försäljning av folköl samt egenkontrollprogram finns här.

Receptfria läkemedel

Den som vill sälja receptfria läkemedel måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun har tillsyn lokalt över försäljningen.

Mer information om detaljhandel med receptfria läkemedel samt blankett för anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 2024-04-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.