Utställda handlingar

Utställda samrådshandlingar

 

Utställda granskningshandlingar

Vistträsk industriområde

Plankarta Vistträsk industriområde, granskningshandling
Planbeskrivning Vistträsk industriområde, granskningshandling
Samrådsredogörelse Vistträsk industriområde, granskningshandling
Underrättelse om granskning Vistträsk industriområde, granskningshandling

Synpunkter skickas till:
Älvsbyns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Eller via e-post till: kommunen@alvsbyn.se
Frågor besvaras av Samhällsplanerare, Erik Isaksson, tel. 0929-170 00.

Tidigare utställda samrådshandlingar

Vistträsk industriområde

Underrättelse om samråd Vistträsk industriområde
Plankarta Vistträsk industriområde
Planbeskrivning Vistträsk industriområde

Detaljplan för byn Vistträsk

Underrättelse om samråd
Plankarta
Planbeskrivning
Planvision
Skuggstudie

Tidigare utställda granskningshandlingar

Detaljplan för Hägna kolonilottsområde inom området Stryckheden, Älvsbyns kommun, Norrbottens län

Underrättelse granskning DP Kolonilotter
Illustration Hägna kolonilottsområde samrådshandling
Naturvärdesinventering Hägna Korsträskbäcken, Älvsbyn
Planbeskrivning DP Kolonilotter granskningshandling
Plankarta DP Kolonilotter granskningshandling
Samrådsredogörelse DP Kolonilotter granskningshandling

Genomförda medborgarundersökningar

Boendeundersökning (2021)

Rapport Älvsbyns kommun Medborgarundersökning 2021_slutlig
Bilaga 2 Öppna svar Älvsbyns kommun Medborgarundersökning 2021

Senast uppdaterad 2023-04-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.