Utställda handlingar

Översiktsplan 2019

Översiktsplan 2019 granskningshandling
Bilaga 1 LIS-områden Karta 
Bilaga 2 LIS-områden numrerad lista till karta 
Bilaga 3 Markanvändningskarta kommunens markanvändning 
Bilaga 4 Markanvändningskarta Riksintressen A3 
Bilaga 5 Jordartskarta 
Bilaga 6 LIS-områden tabell

Samrådsredogörelse Översiktsplan Älvsbyns kommun

Den kommuntäckande översiktsplanen finns utställd för granskning t.o.m. 10 mars 2019. Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 10 mars 2019. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslut att anta planen gå förlorad.

Synpunkter skickas till:
Älvsbyns kommun
Miljö- & byggkontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till kommunen@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2019-02-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.