Utställda handlingar

Utställda samrådshandlingar

Vistträsk industriområde

Underrättelse om samråd Vistträsk industriområde
Plankarta Vistträsk industriområde
Planbeskrivning Vistträsk industriområde

Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd fr.o.m. 2022-11-15
t.o.m. 2022-12-02.

Verksamhetsområde för vatten och avlopp Norra Nyfors Industriområde

Underrättelse
Karta
Fastighetsförteckning

Utställda granskningshandlingar

Detaljplan för Tuppen 5

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Underrättelse vid granskning

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning fr.o.m. 2022-10-04 t.o.m. 2022-10-18. Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 18 oktober 2022. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas till:
Älvsbyns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Eller via e-post till: kommunen@alvsbyn.se
Frågor besvaras av Samhällsplanerare, Erik Isaksson, tel. 0929-170 00.

Tidigare utställda samrådshandlingar

Detaljplan för byn Vistträsk

Underrättelse om samråd
Plankarta
Planbeskrivning
Planvision
Skuggstudie

Tidigare utställda granskningshandlingar

Detaljplan för Hägna kolonilottsområde inom området Stryckheden, Älvsbyns kommun, Norrbottens län

En detaljplan har upprättats av Älvsbyns kommun, Samhällsbyggnadskontoret i december 2021. Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd fr.o.m. 2022-01-03 t.o.m. 2022-01-17. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för centrumnära odling inom kolonilotter. Detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Underrättelse granskning DP Kolonilotter
Illustration Hägna kolonilottsområde samrådshandling
Naturvärdesinventering Hägna Korsträskbäcken, Älvsbyn
Planbeskrivning DP Kolonilotter granskningshandling
Plankarta DP Kolonilotter granskningshandling
Samrådsredogörelse DP Kolonilotter granskningshandling

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning fr.o.m. 2022-03-15 t.o.m. 2022-03-29.

Lämna synpunkter

Älvsbyns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

kommunen@alvsbyn.se

Genomförda medborgarundersökningar

Boendeundersökning (2021)

Rapport Älvsbyns kommun Medborgarundersökning 2021_slutlig
Bilaga 2 Öppna svar Älvsbyns kommun Medborgarundersökning 2021

Senast uppdaterad 2022-11-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.