Utställda handlingar

Detaljplan för del av Altuna industriområde (samråd 2019-09-13 — 2019-10-04)

Detaljplan Altuna 2019 samråd
Planbeskrivning detaljplan Altuna samrådshandling

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar att effektivisera planområdets befintliga markanvändning, genom att stickspåret söder om värmeverket tas bort. Detta medför att den tidigare regleringen för stickspåret (godsbangård) ändras till att gälla industriändamål. Byggrätterna blir i och med detta större då en stor del av prickmark (mark som inte får förses med byggnader) i planområdet tas bort. Området som helhet är väl lämpat för industri.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa senast 4 oktober 2019 till: Miljö- och byggkontoret, Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN. Det går också bra att under samrådstiden skicka synpunkter via e-post till kommunen@alvsbyn.se.

 

Senast uppdaterad 2019-09-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.