Näringslivskontoret

Vi arbetar för att Älvsbyn ska vara attraktiv för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, differentierat och ekologiskt hållbart näringsliv.

Kommunens vision
”I Älvsbyn är miljön stimulerande och trygg. Här finns naturskönt, attraktivt boende, mångkulturell samverkan och samhällsengagerade människor. Entreprenörskap, samarbete och gränsöverskridande uppmuntras. Älvsbyborna är fler och har ökat sin medelinkomst” (KF 2005-11-28).

Verksamhetsområden
Näringlivskontoret arbetar för att uppnå kommunens vision och mål för företagande och tillväxt, sysselsättning och befolkning.

Personalen på Näringslivskontoret sitter i kommunens förvaltningsbyggnad på Storgatan 27.

Kontaktpersoner på Näringslivskontoret

Bengt Strandberg, Näringslivschef

Bengt Strandberg, Näringslivchef
tel: 0929-171 15 (med mobilkoppling)
e-post: bengt.strandberg@alvsbyn.se

Huvudansvarig för näringslivskontoret.

Ulrica Hamsch Näringslivsutecklare

Ulrica Hamsch Näringslivsutecklare
tel: 0929-171 40 (med mobilkoppling)
e-post: ulrica.hamsch@alvsbyn.se

Kontaktperson vid filminspelningar i kommunen.
Landsbygdsutveckling, kommunikationer, Storforsens naturreservat, projektledning.

Sofia Lundberg

Sofia Lundberg (Sundh), Näringslivsutvecklare
tel. 0929-174 81 (med mobilkoppling)
e-post: sofia.lundberg@alvsbyn.se

Näringsliv/företagande, handels- och turismnäring, projektledning.

Peter Lundberg

Peter Lundberg, Informatör
tel 0929-172 45 (med mobilkoppling)
e-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

Presskontakt, redaktör för webbplatsen alvsbyn.se, varumärket Älvsbyn, grafisk profil, extern och intern information, marknadsföring

 

 

Senast uppdaterad 2018-10-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.