Rutiner för klagomål

Här har du möjlighet att lämna klagomål på verksamheten inom förskola, skola (grundskola – vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

Ansvarig för att klagomålet handläggs och beslutas är förskolechef på respektive förskoleenhet. För grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildningen ansvarar skolenhetens rektor.

Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem, och blir en allmän handling. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning. Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Lämna dina klagomål till kommunen@alvsbyn.se.
E-posten märkes ”Klagomål”.

Senast uppdaterad 2021-01-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.