Åsens förskola

Välkommen till Åsens förskola!

Åsens förskola ligger centralt, vid foten av en rullstensås. Vi har nära till skogspartier, fina klätterställningar och en gård som lockar barnen till aktiviteter och utforskande i det lärorika uterummet. Vår innemiljö präglas av ett varierat utbud av pedagogiska material, även en härlig lekhall där vi bl.a. har gemensamma aktiviteter för alla barn i huset.  Vi har även förmånen att ha en kokerska i vårt kök som lagar vår mat.

Vår målsättning

Åsens förskola ska lägga grunden för det livslånga lärandet och vara:

ROLIG - Barnen ska känna längtan och glädje över att komma till oss.

TRYGG – Barnen ska känna sig sedda, omtyckta och lyssnade till. Vara trygga i sig själv och med oss vuxna.

LÄRORIK – Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö, där vi ser, lyssnar, bekräftar och utmanar varandra,
barn och vuxna.

Vi undervisar barnen utifrån ”Läroplanen för förskolan” där stävansmålen beskrivs.

Våra avdelningar

På vår förskola finns det fem avdelningar varav en är resursavdelning.
Våra öppettider är måndag – fredag 6.00-18.00. Vi samarbetar inom huset med öppning och stängning, vid utevistelse samt vid pedagogers frånvaro.

Barn mellan 1-3 år går på:

Ekorren 0929-17222

Haren 0929-17147

Myran 0929-17229

Barn mellan 4-5år går på:

Granen 0929-17145

Kotten 0929-17146

Förkolechef: Carina Ljuslinder 0706676728

Åsens förskola
Enbärsstigen 1
942 32 ÄLVSBYN

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Senast uppdaterad 2018-02-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.