Åsens förskola

Välkommen till Åsens förskola!

Åsens förskola ligger centralt nära en rullstensås. Vi har nära till skogen och en gård som lockar barnen till många olika aktiviteter och utforskande. I vår innemiljö finns det stora rum och ett varierat utbud av pedagogiskt material, en lekhall för lek, motorisk träning och gemensamma aktiviteter. I vårt tillagningskök lagar vår kokerska all mat till förskolan. I ett samarbete med Biblioteket har vi även ”kapprumsbibliotek” på alla avdelningar, där barnen kan låna böcker tillsammans med föräldrarna.

Vår målsättning

Åsens förskola ska lägga grunden för det livslånga lärandet och vara:

ROLIG – Barnen ska känna längtan och glädje över att komma till oss.

TRYGG – Barnen ska känna sig sedda, omtyckta och lyssnade till. Vara trygga i sig själv och med oss vuxna.

LÄRORIK – Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö, där vi ser, lyssnar, bekräftar och utmanar varandra, barn och vuxna.

Vi undervisar barnen utifrån ”Läroplanen för förskolan” där strävansmålen beskrivs, undervisningen sker både inne och ute, i planerad och ”spontan” form.

Våra avdelningar

På vår förskola finns det fem avdelningar varav en är resursavdelning.
Våra öppettider är måndag – fredag 06.00 – 18.00. Vi samarbetar inom huset med öppning och stängning, vid utevistelse samt vid pedagogers frånvaro.

Barn mellan 1-3 år går på:

Ekorren 070-602 08 45
Ekorren

Haren 076-809 25 01
Haren

Barn mellan 3-5 år går på:

Myran 070-602 07 45
Myran

Barn mellan 4-6 år går på:

Granen 070-602 13 09
Granen

Kotten 070-602 13 67
Kotten

Förskolechef: Carina Ljuslinder 070-667 67 28
carina.ljuslinder@edu.alvsbyn.se

Åsens förskola
Enbärsstigen 1
942 32 Älvsbyn

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020
https://alvsbyn.nuddis.nu

Senast uppdaterad 2021-08-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.