Manualer och instruktioner

På denna sida hittar du manualer och instruktioner för kommunanställda.
Rubrikerna är sorterade i bokstavsordning enligt följande:

Ekonomi
Förkortningar
Försäkringar
IT-stöd
Möbler
Office 365
Parkeringstillstånd – Aimo Park (f.d. Q-park)
Resor
Telefon
Viva
Webbplatsredigering
Ärendehantering – Handläggare

Ekonomi

Bilaga till leverantörsfaktura
Handbok IoF 

Egen Ersättare IOF

Information om hur du hanterar bluffakturor

Information från Svensk Handel.
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/hantera-bluffaktura

Manual för att skriva verksamhetsberättelser i Stratsys

Lathund till Stratsys- verksamhetsberättelsen

Förkortningar

Förklaring till förkortningar som används av Älvsbyns kommun

Försäkringar

Älvsbyns kommun har ett antal försäkringar i olika försäkringsbolag. Vi använder oss av Söderberg & Partners som försäkringsmäklare och kan kontakta dem vid frågor tel. 0911-23 40 40. För våra fordon finns en skaderutin med telefonnummer vid olika tillfällen, se nedan. Om ni inte personligen vill anmäla en skada till försäkringsbolaget meddela den fordonsansvarige så att den kan anmäla.

Älvsbyns kommun_skaderutin motor 220405
Skadeanmälan – Motor

Kommunförsäkring

Våran kommunförsäkring finns i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, KSFAB. Blanketter vid skadeanmälan finns nedan i ifyllningsbar PDF.

Anmälan om egendomsskada 2016
Skadeståndsanspråk mot kommun
Kommunens kommentar till framställt skadeståndsanspråk
Rutiner vid personskador
Rutiner vid egendomsskador
Rutiner vid ansvarsskador sakskador

Motorförsäkring för kommunanställda

Som anställd i Älvsbyns kommun har vi möjlighet att via Söderberg & Partners i Piteå samarbete med Dina försäkringar teckna motorfordonsförsäkringar. Erbjudandet gäller anställda i Älvsbyns kommun och deras familj (folkbokförda på samma adress). Erbjudandet gäller personbil, lätt lastbil, snöskoter samt släpvagn.

S&P Broschyr
SP-blankett

Lättast är att gå in på www.gruppmotor.se, fylla i uppgifterna och trycka iväg ansökan.

IT-stöd

Guider rörande införande av Microsoft AD

Möbler

Älvsbyns kommun har avropat SKL Kommentus ramavtal för möbler. Avtalet omfattar 11 avtalsområden, där flera antagna leverantörer finns per avtalsområde (se Antagna leverantörer Norrbotten). Avtalet är uppdelat i Typfall och övrigt sortiment.

Produkter som finns som Typfall, finns i katalog där du kan jämföra likvärdiga produkter med varandra och se vilken leverantör som har det bästa priset. Övrigt sortiment innebär en fast rabattsats på övrigt sortiment. Rabattsatsen är olika från de olika leverantörerna och avtalsområdena. Rabattsatsen framgår i bilagan med antagna leverantörer.

Typfallskatalog möbler
Länk till SKL Kommentus
Antagna leverantörer Norrbotten

Vid frågor kontakta Benita Jonsson på Ekonomiavdelningen.

Office 365

Kom igång med Office 365
Kom gång med Outlook
För över din gamla e-post till Office 365
För över dina kalenderbokningar till Office 365

Parkeringstillstånd – Aimo Park (f.d. Q-park)

Instruktion Digitalt tillstånd

Resor

Älvsbyns kommun har ett avtal med Nex resebyrå för våra resor, vi omfattas även av First card reseförsäkring.

– Om du ska parkera med någon av kommunens bilar på din tjänsteresa kan du använda dig av det personliga förarkortet med kod. Parkeringsavgiften kommer på faktura från OKQ8.

Resor instruktioner
Kundprofilblankett
First card reseförsäkring

Telefon

Efter växelbytet från Telia Centrex till Telia Touchpoint 2022-11-09 går det inte längre att ringa kortnummer internt.
Alla telefonnummer finns i Telia Touchpoint-appen och Telia Softphone (telefon i datorn).
Eller på hemsidan: Kontakta oss | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

Har du en personlig användare lägger du enkelt in din frånvaro i Telia Touchpoint-appen eller Telia Softphone.
Telefonen synkroniserar även med dina bokningar i Outlook, så är du upptagen i Outlook är du det också i Telia Touchpoint.
Kontakta Medborgarservice om ni har frågor om hänvisningar.
Kontakta IT:s Helpdesk om du har problem med att ladda ner appen eller installera Softphonen.

Har du inte en personlig användare kan du lägga in din frånvaro enligt instruktionerna nedan:

Hänvisa din mobiltelefon
Hänvisa din fasta telefon

Viva

Guide i hur man kommer igång med Viva (PDF)
Guide hur du byter lösenord i Lotus Notes (Viva) (PDF)

Webbplatsredigering

Instruktion för att redigera webbplatsen (PDF) (version 140627)
Språkboken – en handbok för att skriva bra texter. Den är framtagen av Bodens kommun (länk till PDF på boden.se)

Ärendehantering – handläggare

Lathund för handläggare

Senast uppdaterad 2023-08-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.