Rivningslov

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område.
Med ansökan om rivningslov ska situationsplan bifogas (där det framgår vilken byggnad som ska rivas) och en kontrollplan. Av kontrollplanen ska det framgå vilka mängder avfall och farligt avfall som bedöms uppkomma och hur detta kommer att tas om hand.
Kontrollansvarig kan komma att krävas i större rivningsarbeten och om farligt avfall ska hanteras.

För rivning av byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område krävs en anmälan. Undantaget är komplementbyggnader (t.ex. garage, uthus) och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring. Samma krav ställs på kontrollplan och kontrollansvarig som för rivningslov.

Kontrollplan för rivning

Senast uppdaterad 2022-03-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.