Meddelande till Akutmottagning och till Hälsocentralen från Socialtjänsten

Uppgifter som skall följa med vårdtagare vid akuta läkarbesök på lasarettet

När en vårdtagare av någon anledning åker akut till sjukhus eller hälsocentral skall förutom personliga saker följande skickas med vårdtagaren:

  • Informationsöverföring till Akutmottagning och Hälsocentralen
  • Aktuell läkemedelslista/apo-doslista
  • Dosförpackade läkemedel för en dag
  • Vårdtagaren skall var ID-märkt med band

Informationsöverföringen skall innehålla information om aktuell händelse, samt viktig information för att säkerhetsställa patientsäkerheten.

Närvarande personal ID märker vårdtagaren samt kontrollerar identitet samt fyller i meddelandet till akut/primärvården, Kontrollerar att aktuella läkemedelslistor samt läkemedel medföljer vårdtagaren.

ID-band samt blankett för information till akutmottagning/primärvården skall finnas i vårdtagarens läkemedelsskåp och kontaktperson ansvarar för att detta uppdateras regelbundet.

Länk

Blanketten ”Meddelande till Akutmottagning” hittar du på kommunens sida för kvalitet och säkerhet.

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.