Personligt ombud

Personligt Ombud, PO, är ett stöd till vuxna personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud: Niklas Hansson har semester från den 8 juli t.o.m. den 5 augusti.

Personligt ombud: Jenny Seger har semester från den 1 juli t.o.m. den 4 augusti.

Den övergripande uppgiften är att, på klientens uppdrag, ge stöd till förändring så att du kan ha kontroll och makt över ditt liv. Detta kan ske genom att du tillsammans med ditt ombud får till stånd goda och samordnade insatser i enlighet med dina önskemål, behov och lagliga rättigheter. Det kan innebära stöd till ekonomisk trygghet, arbete/sysselsättning, bra vård och behandling, bostad, fritid och sociala nätverk.

  • Personligt Ombud arbetar på klientens uppdrag, det är du själv som söker
  • Personligt Ombud är inte en myndighetsperson
  • Det är kostnadsfritt
  • Personligt Ombud har tystnadsplikt

Besöksadress

Nyberga – Barrgatan 1C (Ingång mot Lomtjärn, Öppenvårdens ingång)
942 32 Älvsbyn

Kontakt

Niklas Hansson 0929-172 59, 070-668 32 18
Jenny Seger 0929-172 75, 070-342 83 72 Arbetstid 08.00 – 16.00 fr.o.m. 240101