Smittskydd

Miljö- och byggnämnden är tillsammans med smittskyddsläkaren i Region Norrbotten ansvarig för smittskyddet i Älvsbyns kommun.

Med anledning av covid-19 gör Miljö- och byggnämnden tillsyn vid caféer och restauranger för att verksamhetsutövarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Smittskyddsläkaren samordnar smittskyddet i länet och är ansvarig för att spåra smittan och att undanröja risken för smittspridning när det gäller allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids direkt från person till person. När det gäller allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur, föremål och livsmedel är Miljö- och byggnämnden ansvarig för att spåra smittan och för att undanröja risken för smittspridning. Smittskyddsläkaren kan begära att patienter lämnar de prover som behövs för att smittkällan ska kunna spåras.

Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får Miljö- och byggnämnden låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. Den som drabbas av ett sådant beslut har rätt till skälig ersättning av kommunen.

Om du misstänker att ett sällskapsdjur eller ett föremål bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadskontoret. Du ska även anmäla till Samhällsbyggnadskontoret om du misstänker att du har blivit sjuk av maten på en restaurang.

Om du drabbas av en allvarlig smittsam sjukdom ska du alltid kontakta sjukvården.

Här hittar du kontaktuppgifter till smittskyddsenheten på Sunderby sjukhus: http://www.norrbotten.se/smittskydd