Rutiner uppföljning

Rutiner för att följa upp bemötande, delaktighet och inflytande i omsorgsarbetet.

Åtgärder

På varje arbetsplats finns foldern ”Information synpunkter/klagomål”, för att alla ska kunna delge sina synpunkter oavsett om det är positiva eller negativa. Foldern ligger väl synlig för såväl omsorgstagare som anhörig och på samma ställe finns en brevlåda där denna folder samlas upp. All personal ska ha kännedom om detta och fortlöpande informera omsorgstagarna och dess anhöriga. Om personal mottar synpunkter/klagomål så används blanketten ”Avvikelsehantering”.

Arbetsplatsen

Enhetschef ansvarar för att:

  • Tömma brevlådan regelbundet
  • Alla synpunkter tas upp på arbetsplatsträff eller annan sammankomst så snart som möjligt för en diskussion om åtgärder
  • Även synpunkter av positiv karaktär tas upp på träffen, vilket ger besked om att man arbetar mot målet
  • Kontakta den som lämnat synpunkten om denne är känd, för uppföljning
  • Sammanställa och föra vidare dokumentationen till arbete- och omsorgsutskottet

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.