Gällande planer och strategier

Här publicerar vi planer och strategier som ligger till grund för arbetet med utvecklingen av Älvsbyns kommun.

Översiktsplan
Översiktsplan Älvsbyns kommun 2019
Granskningsutlåtande Översiktsplan Antagandehandling 2019-04-01
Länsstyrelsen Granskningsyttrande Älvsbyn kommuns översiktsplan

Fördjupad översiktsplan
Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort

Fördjupad översiktsplan Älvsbyn – Karta

Trafikstrategi

Trafikstrategi – SARETS

Trafikstrategi Älvsbyn
Vision 2030

Strategisk plan 2019-2021  

Är du intresserad av att ta del av gällande detaljplaner är du välkommen att ta kontakt med oss på Miljö och byggkontoret.

Senast uppdaterad 2019-06-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.