Reparationsbidrag

Reparationsbidraget är ett bidrag som kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Ansök om reparationsbidrag hos din kommun

På samma sätt som när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun för att ansöka om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll.

Läs mer om hur man ansöker under kommunens hemsida:

Anpassa bostaden

Tekniskt slag

Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik, spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spol- och torkfunktion. Det är fråga om tekniska anordningar eller inredningar som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i särskild ordning.

Bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation

För sådan anordning eller inredning som är av tekniskt slag kan bidrag även beviljas för besiktning och annat underhåll än reparation. Exempel på detta kan vara besiktning av hiss och lyftanordning.

Onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen

Reparationsbidrag kan också lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Och det gäller oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag.

Externa Länkar

Läs mer om reparationsbidrag på Boverkets hemsida:

Vad är reparationsbidrag?

Reparationsbidrag

Senast uppdaterad 2020-05-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.