Stöd i eget boende

För personer med funktionshinder

Om man behöver stöd i sitt eget hem kan man som funktionshindrad ansöka om detta. Syftet är att ge den funktionshindrade möjlighet till att få ett så självständigt liv som möjligt.


Information om olika insatser

Avlösarservice i hemmet

Syftet med insatsen är att anhöriga som tar hand om funktionshindrade i det egna hemmet ska ha möjlighet till avlösning i omvårdnadsarbetet för egna fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson underlättar för den funktionshindrade att ha sociala kontakter och utöva sina intressen. Det kan exempelvis vara att man tillsammans går på fotboll, bio, handlar eller går ut och går. Som kontaktperson har man tid och intresse för andra människor och det krävs inga speciella kunskaper. Den som är kontaktperson får en mindre ersättning från kommunen.

Ledsagarservice

För att få ledsagarservice ska man behöva hjälp och stöd till följd av hög ålder, funktionshinder eller funktionsnedsättning på grund av varaktig sjukdom. Ledsagarservice kan man använda för ledsagning till läkare, tandläkare, vid inköp etc.

Personlig assistans

Personer under år 65 med stora, omfattande och varaktiga funktionshinder kan ansöka om personlig assistans. Behovet ska vara omfattande i alla vardagliga situationer. Personlig assistans innebär till exempel hjälp med måltider, av- och påklädning, hygien eller hjälp att kommunicera.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder kan behöva nå omsorgspersonal hela dygnet. Via en enkel installation i det vanliga telefonnätet och med en larmknapp i ett armband kan du nå personal om det händer något. Du betalar en månadsavgift för tjänsten.

Boendestöd

För personer som är över 18 år och som bor i eget boende finns det möjlighet att bli beviljad boendestöd. Syftet är att stärka den enskildes egna resurser att leva ett självständigt liv och präglas av en helhetssyn kring individen.

Kontakt/ansökan

Vill du göra en ansökan läs mera ”Att ansöka om hjälp
Här finns också mer information om vilken lagstiftning som är tillämplig vid ansökan om en insats.

Senast uppdaterad 2023-11-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.