Handlingsplan hot och våld

Våld och hot kan förekomma vid vård av personer med ex psykisk sjukdom, demenssjukdom då dessa personer ibland inte helt kan svara för sina handlingar. Sådant våld och hot kan vara oprovocerat och oavsiktligt.

  • Då omsorgstagaren uppträder aggressivt eller hotfullt var alltid två i omvårdnadsarbetet
  • Om omsorgstagaren uppträder aggressivt eller hotfullt undvik att gå i närkontakt – avvakta
  • Undvik ensamarbete
  • Försök ta reda på vad som väcker aggressionen
  • Om situationen blir ohanterbar, kontakta tjänstgörande sjuksköterska
  • Skriv tillbudsrapport
  • Rapportera till enhetschef vad som inträffat
  • Ta upp på omvårdnadsträff personalträff svåra omvårdnadssituationer

Vid aggressioner, hot och våld hos vårdtagare upprättas tillsammans med områdeschef, sjuksköterska och omsorgspersonal en plan på hur man skall gå tillväga.

Genom att ta reda på hur en person fungerar dygnet runt, vilka situationer som är positiva respektive negativa och vad som väcker glädje och sorg ger kunskaper i hur den enskilde vårdtagare ska bemötas.

Läs mer

Arbetsmiljöverket – Våld i vården
Socialstyrelsen utbildning – Våld mot äldre

Blanketter

Tillbudsrapport

Senast uppdaterad 2022-09-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.