Ansökan bostadsanpassning

Vad ska finnas med i en ansökan?

Ansökningsblankett

På ansökningsblanketten fyller du i dina kontaktuppgifter, information om din bostad, vad problemet i din bostad är och vilka åtgärder du vill ansöka om.

Intyg

Till din ansökan för bostadsanpassningsbidrag ska det bifogas ett intyg av arbetsterapeut (vanligast), läkare eller annan sakkunnig. Detta intyg ska styrka att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen och din boendemiljö. Du kan kontakta din hälsocentral eller annan vårdgivare för ett intyg.

Medgivande från fastighetsägare

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste därför ha ett medgivande från din fastighetsägare innan du genomför en anpassningsåtgärd. Se exempel nedan.

Medgivande från nyttjanderättshavare

För att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas måste den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras samtycka till att åtgärden utförs. Om sökanden är ensam kontraktsinnehavare behövs inget medgivande från eventuell make/maka/sambo som bor tillsammans med sökanden i bostaden. Se exempel nedan.

Senast uppdaterad 2022-05-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.