Vaccination

Verksamhetschefen är ansvarig för att upprätta säkra rutiner för vaccinering och ge anvisningar och säkerställa att delegeringar sker utan risk för patientsäkerheten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården fullgörs verksamhetschefens uppgifter av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.

I Älvsbyns kommun är dessa sjuksköterskor ansvariga för att ordinera och administrera vaccin gällande pandemisk influensa:
Margareta Grönlund
Maud Nilsson
Kristina Lundberg

Dokumentation

Alla vaccinationer dokumenteras i Sofia HSL samt i det nationella vaccinationsregistret Svevac.

Lokal rutin för vaccination

Vid vaccination, i särskilt boende och omsorgen om funktionshindrade, gäller rutin enligt nedan.

  • Kontaktpersonen ombesörjer att fråga vårdtagaren, godman, förvaltare eller anhörig om intresse finns för influensavaccination. Registrerar/dokumenterar samtycke
  • Sjuksköterska gör en vaccineringslista över intresserade och fyller i hälsodeklaration
  • Läkare gör en medicinsk bedömning över de som är intresserade och ordinerar vaccination

Finns det funderingar går det alltid att ringa och rådgöra med omvårdnadsansvarig sjuksköterska under telefontid.

Lagstöd

Bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter (SFS 1985:796)
Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659)
Socialstyrelsens föreskrifter om i att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26)
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 2009:16)

Länk

Handlingsplan vid influensapandemi – hemtjänst
Handlingsplan vid influensapandemi – särskilt boende och korttidsboende
Läkemedelsverket
Rutiner vid influensavaccination H1N1
Rutiner vid influensa- och pneumokockvaccinering
Folkhälsomyndigheten
Inera – Svevac
Smittskydd Norrbottens läns landsting
Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A (H1N1) (SOSFS 2009:17)
Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot den nya pandemiska influensan

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.