Iordningställande av läkemedel

Ordinationskort eller medicinlista utgör underlag för iordningställandet av ordinerade doser. Aktuellt ordinationsunderlag förvaras tillsammans med den boendes läkemedel. Dosett/behållare skall vara märkta med förnamn, efternamn, läkemedlets namn, styrka, och dos. Observera att behållaren och inte locket skall vara märkt. Sjuksköterska som iordningställt läkemedelsdoserna ansvarar för innehåll och märkning samt dokumenterar i Sofia HSL. Annan sjuksköterska kontrollerar att läkemedelsdoserna är korrekta. Detta dokumenteras också.

Patientansvarig sjuksköterska ska se till att åtgärds/signeringslistorna är rätt ifyllda vad avser läkemedelstid och doser. Vid ändring på åtgärds/signerings-lista ska den sjuksköterska som lämnar ut nytt läkemedel eller tar ordination om ändrad dos också ändra i åtgärdslistan hos den boende så att den är korrekt.
Åtgärds/signeringslista ska förvaras i den boendes medicinskåp.

Lista med namnförtydliganden

På varje enhet ska det finnas en lista med namnförtydliganden på de befattningshavare som har delegering på att ge läkemedel. På listan ska det anges namn, utbildning och signatur. Listan bör förvaras i samma pärm som ”gamla” använda åtgärdslistor. I samband med att någon får en delegering så ska delegerande sjuksköterska informera om skyldigheten att skriva in sitt namn och signatur med namnförtydliganden.

Rutiner för medicindelning i dosett

Ta fram aktuell medicinlista/aktuellt ordinationskort. Kontrollera att dosett är märkt med vårdtagares namn och personnummer samt kontrollera att aktuella mediciner finns noterade på baksidan av dosett. Notera även på dosett vilken tidsperiod medicindelningen gäller, t.ex. v. 50, 2-7/12-08.

En sjuksköterska delar medicin utifrån aktuell medicinlista/aktuellt ordinationskort i dosetten. När medicinen är färdigdelad kontrollerar en annan sjuksköterska medicindelningen. Båda sjuksköterskor dokumenterar sina åtagande under sökord läkemedelshantering i Sofia HSL.

Blanketter

Åtgardslista
Signaturlista

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.