Att ansöka om hjälp – äldreomsorg

Alla har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen, muntligt eller skriftligt. Om du själv inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan du bedömas ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Ansökan bedöms utifrån dina individuella behov med socialtjänstlagen som grund. Biståndshandläggare har efter inkommen ansökan skyldighet att utreda och dokumentera din ansökan.

I regel bokas tid för hembesök och du har möjlighet att ha närstående närvarande om du vill. Under hembesöket tar handläggaren reda på vad som ligger till grund för ansökan, vad du själv klarar av och vad du behöver hjälp med. Handläggare kan efter samtycke inhämta uppgifter från andra professioner såsom läkare eller arbetsterapeut som ett underlag till bedömningen. De uppgifter som framkommer under utredningen dokumenteras i din personakt. Utredningen ligger till grund när handläggaren fattar beslut om din ansökan. Ett beslut innebär att du antingen blir beviljad din ansökan eller att du får ett avslag på hela eller delar av ansökan. Om handläggaren kommer fram till att du inte har rätt till ansökt bistånd har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Biståndshandläggaren ska lämna dig information om hur beslutet kan överklagas.

Kontakt

Det är biståndshandläggarna som tar emot och handläggare din ansökan. För att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare utifrån din gatuadress kan du kontakta Älvsbyns Kommuns växel 0929-170 00.

Biståndshandläggare har telefontid vardagar måndag till fredag klockan 08.00 – 09.00

Kristina Bohman 0929-172 81
kristina.bohman@alvsbyn.se

Mariann Rosengren 0929-171 62
mariann.rosengren@alvsbyn.se

Pernilla Holmgren 0929-172 71
pernilla.holmgren@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2016-09-26 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.