Ansökan vuxenutbildning

Till ansökan ska alltid betygskopia från tidigare utbildning/studier bifogas och skickas eller lämnas till
Vuxenutbildningen
942 85 Älvsbyn
Detta gäller för varje ansökningsperiod. Vid sen ansökan kan antagning ske i mån av plats.

Beroende på vilken kurs du är antagen till kan studieformer och plats variera.

Boende i annan kommun än Älvsbyn söker via sin hemkommun.

Behörighet

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från ett gymnasieprogram.

Antagning/urval

Den som har lägst betyget G/E i en kurs kan ej antas på nytt till samma kurs.

Vid fler sökande än antal studieplatser görs ett urval enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7-8§.

Antagningsbesked och schema

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat in med din ansökan. Kontrollera därför att uppgifterna är korrekta.  Aktuell information och schema kommer att finnas på vuxenutbildningens hemsida.

Kurslitteraturlista för  externa utbildningsanordnare se respektive anordnares hemsida.

Undervisningen inom vuxenutbildningen kostar inget, men du betalar själv din kurslitteratur.

Här ansöker du!

Ansökan Vuxenutbildning

 

Senast uppdaterad 2019-04-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.