Tyck till om samhällsplanering

Har du en idé om hur ditt närområde kan utvecklas och förbättras? Finns det något som du tycker saknas eller skulle kunna göras annorlunda? Då kan du lämna ett förslag till kommunen. Det ger dig en möjlighet att påverka det du tycker är viktigt.

Skicka ditt förslag, gärna tillsammans med bilder och/eller skisser som beskriver din idé till:

Älvsbyns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Du kan också mejla oss på mb@alvsbyn.se.