Räddning, säkerhet och kris

Räddningstjänsten Älvsbyn – kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar!

Räddningstjänsten har till uppgift att förebygga olyckor samt att ha en operativ utryckningsverksamheten för skadeavhjälpande insatser. Med detta menas insatser vid olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på: Människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten är även en tillsynsmyndighet ur brandskyddssynpunkt och är även sakkunnig i kommunens plan- och byggärenden, information om sotning och brandskyddskontroll samt annan rådgivning.

I den operativa verksamheten ingår att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafikolyckor, vattenlivräddning, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor mm.
Räddningstjänsten har även sammarbetsavtal med grannkommunerna

I Älvsbyn finns en huvudstation och det finns en mindre station i Vidsel. Styrkorna baseras på räddningsman i beredskap, RIB. Totalt finns för tillfället 41 RIB:are, dessa är fördelade i fyra jourgrupper på stationerna i Älvsbyn och Vidsel. På huvudstationen finns 3 heltidsanställda.

Älvsbyns kommun köper tjänsten räddningschef från Piteå kommun och det är Torbjörn Johansson som är räddningschef i vår kommun.

Senast uppdaterad 2016-05-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.