Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen med sina 13 ledamöter har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen fungerar både som personalnämnd och kristidsnämnd.

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen (KS) har ett tydligt ansvar för kommunens samlade ekonomi och det operativa ansvaret för nästan all kommunal verksamhet. Undantagen är myndighetsutövning inom miljö- och byggområdet som myndighetsnämnden ansvarar för, myndighetsutövning inom socialtjänstlagen m.fl. som arbete- och omsorgsutskottet ansvarar för samt fastighetsskötsel och kommunalteknisk verksamhet som kommunens två bolag ansvarar för.

Förutom budgetberedningen finns ytterligare 5 utskott kopplade till kommunstyrelsen – allmänna utskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet samt personalutskotte

Styrdokument

Kommunstyrelsens reglemente specificerar styrelsens ansvarsområde.

För vissa ärenden har kommunstyrelsen valt att delegera (överlåta) beslutanderätten till utskott eller en tjänsteman, se delegationsordning.

Ledamöter

Protokoll kommunstyrelsen

Du hittar kommunstyrelsens sammanträdesplan på kommunens officiella anslagstavla.
Där hittar du även föredragningslista (dagordning) innan kommunstyrelsens sammanträden.

Senast uppdaterad 2024-01-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.