Stöd till mässor

Älvsbyns kommuns stödjer näringsidkare från kommunen i deras marknadsföring på mässor. Marknadsföringen på mässor är en del av företagens utveckling, vilket ökar sysselsättningen och skatteintäkterna för kommunen.

Riktlinje

Näringsidkare som är verksam inom kommunen har möjlighet att få stöd med upp till 30 % av kostnaden för monterhyran, dock max 5 000 kr/företag och år.

När det gäller Nolia:

  • Vid kommunal samordning reduceras priset på monterhyran
  • Utan kommunal medverkan utgår max 50 % på monterhyran

Stödet utgår endast för direkta kostnader av monterhyran.

Villkor: Kravet på näringsidkaren från kommunen är att en skriftlig ansökan inkommit minst 1 vecka före mässans startdatum.
Kommunens broschyr/information ska finns tillgänglig i montern samt att kommunens logga ska finnas väl synlig i montern.

Ansökan görs via e-tjänst. Du når tjänsten genom att klicka på länken nedan

Näringsliv – E-tjänster och blanketter | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)