Vi reser grönt

Idag reser de flesta till jobbet i bil. Dessutom är så mycket som en tredjedel av våra korta resor (under 1 km) bilresor. Det vill vi ändra på! #Viresergrönt är arbetsplatsutmaningen som påverkar och inspirerar till hållbart resande såväl till och från arbetet som under eventuella tjänsteresor. Anmäl din arbetsplats och bidra du också!

Bli certifierad i grönt resande och få möjlighet att vinna fina priser

Nu kan din arbetsplats bidra till ett mer hållbart samhälle och bli certifierad i hållbart resande.

Alla är vinnare i #Viresergrönt; individen, organisationen och samhället. Genom att delta får ni:
  • Utbildning och verktyg för att komma igång med ett strukturerat och långsiktigt arbete med hållbart resande.
  • Friskare medarbetare samtidigt som ni arbetar mot ett gemensamt mål för en god sak vilket kan bidra till en bättre gemenskap i arbetslaget.
  • Möjlighet att synas i ett positivt sammanhang och visa att ni bidrar till ett mer hållbart samhälle att leva i både nu och i framtiden.
  • Möjlighet att visa upp er och skapa förändringar som gör er till en mer attraktiv arbetsgivare.

Vinnaren av årets utmaning erhåller utöver detta ett fint pris på temat hållbart resande. Arbetsplatser som genomfört särskilt goda insatser under utmaningens gång belönas med bonuspris.

Här kan du läsa om vinnaren av 2022 års #Viresergrönt-utmaning. 

Anmäl er nu

För att delta i utmaningen börjar ni med att anmäla er arbetsplats genom att fylla i ett formulär som ni hittar på följande länk.

Anmälan #Viresergrönt 2023

Anmälan är öppen hela året men ju tidigare ni anmäler er desto mer tid har ni att samla poäng och åstadkomma förändring.

Det här får ni

Ni som anmält er kommer att jobba med #viresergrönt under resten av året. Under tiden kommer ni att få följande:

  • Introduktionsutbildning för två anställda.
  • Resvaneundersökning på er arbetsplats.
  • Stöd och inspiration.
  • Möjlighet att delta i utmaningar och tävlingar.
  • Certifiering: diplom och fina priser till bästa arbetsplats och fina insatser.

Att vara med i #viresergrönt är kostnadsfritt.

Kom igång

Hur mycket ni vill engagera er är upp till er själva och vilka förutsättningar som finns på er arbetsplats. En del deltar i utmaningen flera år i streck och använder första året till att komma igång och se över vilka förutsättningar för hållbart resande som finns idag och vad som skulle kunna förbättras. Andra har bättre förutsättningar och kan genomföra förändringar redan första året. Det viktigaste är att delta och göra något eftersom alla insatser, stora som små, för oss närmare ett hållbart samhälle.

Hur går det till?

I samband med anmälan utser ni två anställda som är ambassadörer för hållbart resande och #viresergrönt på er arbetsplats. Dessa bjuds in till en kostnadsfri introduktionsutbildning på cirka 2 timmar. Där får ni mer information om utmaningen samt inspiration och verktyg för att komma igång.

När vi fått er anmälan får ni även möjlighet att genomföra en resvaneundersökning bland era anställda som vi sedan hjälper er att analysera. På detta sätt får ni reda på utgångsläget och hjälp att förstå vilka insatser som kan ge resultat på just er arbetsplats. Resvaneundersökningen ger er även möjlighet att följa upp arbetet med hållbart resande på arbetsplatsen från år till år.

Sen är det dags att börja samla poäng!

Samla poäng i hållbart resande!

Under året arbetar arbetsplatsen med att uppfylla så många kriterier som möjligt. Varje uppfyllt kriterium ger 1, 2 eller 3 poäng. I slutet av året utses den arbetsplats som fått flest poäng till vinnare.

Kriterier #Viresergönt 2023

Vilka arbetsplatser kan vara med?

Utmaningen vänder sig till arbetsplatser i Älvsbyn, Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Haparanda kommuner med minst fem anställda. Flera arbetsplatser från samma arbetsgivare kan delta i tävlingen, till exempel en avdelning, en skola eller ett kontor. Det är en fördel om arbetsplatsen finns på ett och samma ställe, gärna i samma byggnad.

Hur och varför vi arbetar med hållbart resande

Vår målsättning är att andelen lokala resor med cykel och till fots ska öka och att andelen resor med bil ska minska. Det ska vara möjligt att klara sitt vardagsliv och ha god tillgänglighet till viktiga målpunkter genom att gå, cykla eller resa kollektivt.

För att välja mer hållbara alternativ i resandet krävs förutom praktiska förutsättningar, så som ett gent och funktionellt gång- och cykelvägnät och ett tillgängligt och väl utbyggt busslinjenät även en förändring i våra resvanor. I det arbetet samverkar vi med Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Haparanda kommuner. Tillsammans genomför vi informationsinsatser, kampanjer och utmaningar för att nå målen i vår gemensamma trafikstrategi Tillsammans framåt. #Viresergrönt är ett exempel på en sådan insats.

Att arbeta för hållbara transporter är en del i kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, förbättrad luftkvalité och ökat utrymme för grönytor, cyklister, fotgängare och kollektivtrafik. På sikt gör det att vi får ett samhälle som håller i generationer!

Frågor?

Har du frågor om utmaningen är du välkommen att kontakta samhällsplanerare Sofia Lundberg på telefon 0929-171 88 eller via e-post till sofia.lundberg3@alvsbyn.se.

Lycka till!

Senast uppdaterad 2023-04-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.