Palliativ omvårdnad

När bot inte längre är möjlig krävs ett medvetet förhållningssätt i omhändertagandet av personen för att kunna hjälpa både person och närstående.

Palliativ vård handlar om att lindra symtom när ett sjukdomstillstånd inte går att bota.

Palliativ vård kan kombineras med annan behandling för att bromsa och lindra sjukdomstillståndet.

Definition av palliativ vård enligt WHO

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.”

Palliativ vård innebär att

 • lindra smärta och andra plågsamma symtom
 • bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
 • inte påskynda eller fördröja döden
 • integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
 • stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
 • stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete
 • genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
 • vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar

 1. Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro
 2. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov
 3. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal, oavsett huvudman
 4. Att närstående får tillräckligt stöd, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull

Länkar

Vad är palliativ vård?

Palliativ vård – vård i slutet av livet

NVP – Nationell Vårdplan för Palliativ vård

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.