Värmepumpar

Om du vill anlägga jordvärme, sjövärme eller bergvärme anmäler du detta till Miljö- och byggnämnden. Anmälningsblankett hittar du under ”Blanketter – bygga bo och miljö” nedan. Till anmälan ska du bifoga en situationsplan över fastigheten och markera var du har tänkt placera borrhål, jordvärmeslinga eller sjövärmeslang. I vissa fall krävs grannemedgivanden.

Miljö- och byggnämnden har antagit riktlinjer för sjövärme. Anmälan/ansökan om att anlägga sjövärme tas alltid upp i miljö- och byggnämnden för beslut.

Om du har frågor om vilken sorts värmepump som kan passa i ditt hus kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren.

Senast uppdaterad 2022-03-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.